Рекомендація

Загальна психологія як фундаментальна психологічна наука теоретично та експериментально вивчає закономірності виникнення і функціонування психіки людини, а також поряд з вивченням загальних та конкретних проблем психіки займається вивченням питань методології (своєрідного власного світогляду) та історії психологічної науки. Загально-психологічні закономірності використовуються в різних галузях прикладної психології, які, в свою чергу, постачають матеріал для загальної психології. У вітчизняній психологічній науці одним з головних розділів загальної психології є розділ, присвячений вивченню внутрішнього світу особистості.

Психологічна підготовка є важливим аспектом у професійній підготовці спеціалістів, діяльність яких передбачає роботу з людьми, Однією з таких є професія працівника соціально-психологічної сфери (соціального педагога, практичного психолога).

Майбутній спеціаліст соціально-психологічної сфери повинен бути достатньо розвиненою особистістю. Йому доводиться розв’язувати багато складних духовно-психологічних проблем особистості клієнта. Основою продуктивного розв’язування цих проблем є психологічні знання. Тільки спеціаліст, як всебічно розвинена, внутрішньо-несуперечлива, без невротизму та психопатії, без надмірної акцентуації особистість, може вирішувати складні соціально-психологічні проблеми.

Курс “Загальна психології та історія психології” є основою для засвоєння студентами інших галузей психологічних знань вікової, педагогічної, соціальної психології, психології творчості та інших. Тому до знань студентів з цього курсу висуваються особливо високі вимоги.

Дистанційний курс навчання з „Загальної психології та історії психології” складений у відповідності до навантаження денної (стаціонарної) форми навчання, являє собою розгалужену структуру текстових документів. Курс поділений на 8 модулів, кожен з яких підрозділяється на теми, які, у свою чергу, містять лекційний матеріал, вправи, контрольні завдання та тести для самоперевірки. До кожного модулю додається словник відповідних термінів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Наверх ↑