4. Психічний розвиток на рівні особистості.

Основою становлення особистості є сукупність діяльностей, що реалізують зв’язки індивіда з відповідною сукупністю матеріальних або ідеальних предметів – мотивів.

Психічний розвиток на рівні особистості відбувається у зв’язку з нагромадженням і розв’язанням супуречностей, що виникають у житті індивіда.

Дошкільний вік можна вважати першим етапом становлення особистості. Діяльність стає полімотивованою і такою, що має конфліктний смисл. Це проявляється у цілій гамі емоцій: позитивних, негативних, амбівалентних.

Дошкільника можна схарактеризувати як особистість – суб’єкта стосунків з близькими дорослими. Він заявляє про своє право на власну активність і виборює його.

Молодший шкільний вік визначається навчальною діяльністю, в якій одна дія може відповідати відразу декільком мотивам. При нормативному – закономірному розвиткові підпорядкування мотивів визначається соціальними нормами, а не індивідуальними потребами. Завдання на “підпорядкування мотивів” зумовлює появу саморегуляції – новоутворення цього віку, а також пояснює роль таких явищ, як самоконтроль, рівень домагань тощо.

Усе це характеризує особистість молодшого школяра як суб’єкта соціальних норм.

Підлітковий вік – це переростання можливостей навчальної діяльності і черговий акт розширення соціальної ситуації розвитку. З’являється передумова конфліктного смислу самосвідомості підлітка.

Своєрідність соціальної ситуації розвитку підлітка виявляється у: егоцентричній самосвідомості (новоутворення віку), неадекватній самооцінці, екстернальному рівні контролю, конвеційній моралі. Підліток активно освоює групові норми з тим, щоб вийти за межі норм свого віку і перейти до норм поведінки дорослих.

Ранній юнацький вік – це вже значне коло діяльностей. Особистість переходить на новий – усвідомлюваний етап становлення, відбувається її “друге народження”. Юнак – це вже особистість як суб’єкт суспільних стосунків, що активно будує образ світу, спрямований у майбутнє. Завдяки віковим новоутворенням відкривається можливість обирати життєвий шлях і нести відповідальність за цей вибір.

Отже, розвиток особистості має вигляд самопросування, викликаного суперечностями, які виникають в діяльності індивіда і зумовлюють його переходи на більш високий рівень життя – рівень особистості.

Література для самоосвіти: 1; 2; 3, Т. 2; 5; 6; 7; 8; 10; 13; 15; 16.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Наверх ↑