3. Ускладнення поведінки: інстинкт - навик – інтелект.

Вже у найпростіших організмів виникають елементарні форми поведінки. Про це свідчить поява за життя (а не вроджених) нових реакцій (умовних рефлексів). Приклад: одноклітинні довгий час були в камері, в певному її місці світло і тепло з'являлись одночасно, де і скупчувались одноклітинні, Для них світло-абіотичний, а тепло-біотичний подразник. Коли з'являлось лише світло, одноклітинні всеодно скупчувались біля нього. Такі реакції дуже важко виробити і вони довго зникають при зміні умов.

У багатоклітинних з'являється найпростіша нервова система - сітковидна (у медуз). В ній всі ділянки рівноправні і виконують однакові функції. У ланцюжковій нервовій системі (у черв'яків) виділяється провідний кінець з рецепторами (хімічними, термічними) і підпорядковані ділянки. Виникає централізованість нервової системи. Вона забезпечує більш складну поведінку. Наприклад, у досліді черв'як розміщувався в лабіринті. Зліва його очікував електричний удар, а праворуч ні. Лише через 150 спроб черв'як починав уникати електричного удару і рухався лише вправо. Виділяють три стадії філогенезу психіки; сенсорна, перцептивна, інтелектуальна (О.М.Леонтьєв).

У комах особливого розвитку досягають закріплені у спадковості форми поведінки - інстинкти. Нервова система більш складна, В передньому ганглії (вузлові) виділяється скупчення нервових клітин, які виконують однакові функції (зорові, нюхові), розвинені рецептори (око, вусики, ніжки). Психіка на сенсорній стадії, бо комахи розрізняють не предмети, а лиш окремі їх ознаки (колір, смак).

Характеристика інстинкту: 1) видова поведінка; 2) вроджені; 3)спадкове передаються; 4) виробляються мільйони років; 5) пристосовані до постійних умов життя; 6) викликаються елементарними стимулами. Наприклад, хімічний склад кінця листка - це елементарний стимул для земляних черв'яків, що викликає затягування листка у нірку; 6) раціональні лише в незмінних умовах (бджола закриває і порожні соти); 7) особливо розвинені у комах, оскільки вони з надлишком відтворюються, і спадкових форм поведінки достатньо для продовження роду.

Для хребетних умовою збереження виду є виживання окремих тварин, Це підвищує вимоги до орієнтації у постійно змінних умовах. Поряд з інстинктом набуває свого значення індивідуально вироблена поведінка.

Ускладнюється головний мозок. Він має рівневу будову: нижчі підкоркові вузли (регуляція внутрішніх органів, обмін речовин, дихання, кровотоку), підкоркові вузли, давня кора, утворення нової кори,

Характеристика навику: 1) індивідуально вироблена; 2) процес орієнтування злитий із активними рухами, у ході і в результаті яких виробляється схема поведінки; 3) залежить від умов і образу життя тварини: у травоїдних - пасивна орієнтація, у хижаків - активний пошук. Вироблення навиків відбувається у ході дресування. Розвиток навиків відповідає перцептивній стадії психіки, коли тварина розрізняє предмети.

Передумови інтелектуальної поведінки: 1) Екстраполяційний рефлекс: прослідковування рухів і орієнтація на очікуване переміщення. Перед твариною розміщували непрозору трубу з віконцем, де з'являлись рухомі приманки. Курка не відходила від віконця і чекала, поки знову з'явиться їжа, а хижаки очікували приманку біля кінця труби, 2) Зростання складності сприймання і міцності пам'яті. Дослід: їжу ховали на очах у тварини. Пацюк намагався дістати їжу 10-20секунд, а потім забував; мавпа робила те ж саме 20-48 год. У приматів (людиноподібні мавпи) з'являється інтелектуальна поведінка. Процес орієнтування передує практичним спробам, в ході якого виробляється схема розв'язання задачі. Рухи будуються потім за цією схемою.

Структура інтелектуальної поведінки.

Орієнтувально-дослідницька поведінка формування програми рухів порівняння виконуваного з вихідною програмою.

Риси інтелектуальної поведінки тварин: 1) пов'язана лише з біологічними потребами в їжі, теплі; 2) визначається безпосередньо сприйманими стимулами. Наприклад: мавпа намагається зірвати персик, що розташований в полі її зору, але якщо вона не бачить його, то уявну задачу не розв'язує; 3) не передають нащадкам і не засвоюють чужого досвіду.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Наверх ↑