Питання для підсумкового контролю (екзамену).

1. Предмет промислової токсикології. Токсикологія як наука.

2. Задачі промислової токсикології.

3. Методи промислової токсикології.

4. Класифікація отрут.

5. Уявлення про теорію рецепторів.

6. Загальна та специфічна дія промислових отрут.

7. Співвідношення між концентрацією отрути часом її дії і виникаючим ефектом.

8. Поняття доза, ефект (доза летальна DL, летальна концентрація СL).

9. Класифікація токсичності отрут.

10. Коефіцієнт небезпеки шкідливого гострого інгаляційного отруєння. Коефіцієнт можливого інгаляційного отруєння.

11. Зона токсичного ефекту при одноразовій дії отрути.

12. Класифікація небезпеки хімічної сполуки.

13. Проявлення дії промислових отрут.

14. Загальні закономірності.

15. Зміни в нервовій системі.

16. Ураження органів дихання.

17. Зміни в серцево-судинній системі.

18. Зміни в системі крові.

19. Зміни в системі органів травлення.

20. Ураження сечовивідної системи.

21. Ураження кісткової системи, шкіри та її придатків.

22. Тератогенна, мутагенна, бластомогенна дія отрути.

23. Комбинована дія отрут

24. Токсичний ефект при дії декількох шкідливих речовин.

25. Однорідна сумісна дія.

26. Незалежна сумісна дія.

27. Синергічна сумісна дія

28. Одноразова гостра дія отрут,

29. Граничнодопустима доза і концентрації шкідливих речовин при їх сумісній дії в навколишньому середовищі.

30. Загальні закономірності що виявляють проникнення, транспорт, розподілення та видалення промислових отрут з організму.

31. Проходження промисловий отрут через організм.

32. Проходження отрут через біологічні мембрани.

33. Шляхи потрапляння отрут в організм.

34. Всмоктування отрути через шкіру.

35. Засмоктування отрути через дихальну систему.

36. Гази, пари, аерозолі.

37. Транспорт шкідливих речовин через плацентарний та гемотоенцефалічний бар'єр.

38. Розподіл і депонування отрут.

39. Видалення шкідливих речовин з організму. (Видалення через легені, видалення через нирки, видалення через шлунково-кишковий тракт).

40. Про зв'язок складу, будови і властивостей хімічних сполук з показниками токсичної дії і їх використання для передбачень.

41. Історія вчення про зв'язок між складом хімічних сполук, їх будовою, фізико-хімічними властивостями. Загальні типи зв'язків які грають важливу роль в вияві токсичного ефекту отрут.

42. Типові випадки залежності токсичної дії органічних сполук від їх складу, будови і властивостей.

43. Зміни токсичності в гомологічних рядах органічних сполук, їх використання для розрахунку.

44. Кумуляція промислових отрут і звикання до них.

45. Кількісна оцінка кумулятивних властивостей промислових отрут.

46. Звикання до промислових отрут, адаптація!, звикання.

47. Звикання до отрут як фаза хронічної інтоксикації.

48. Звикання при комбинованому і комплексному впливі.

49. Гостре хронічне отруєння. Порогова токсична дія.

50. Поняття КОВОИО й КВИО.

51. Порогові концентрації при одноразовому впливі отрути.

52. Екологічна токсикологія найважливіших класів токсикантів.

53. Токсикологічна і екологічна характеристика фосфорорганічних пестицидів.

54. Токсикологічна і екологічна характеристика хлорорганічних пестицидів.

55. Важкі метали як біоциди: кадмій, свинець, ртуть.

56. Отруєння важкими металами, ГДК важких металів та вплив на екосистему

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  Наверх ↑