Імунні механізми «хімічного гомеостазу»

Збереження хімічного гомеостазу забезпечується багатьма механізмами за участю різних органів і систем організму.

Зазначені вище системи детоксикації й елімінації утворилися в процесі еволюції як міжсистемна кооперація, заснована на взаємодії між макрофагально-лімфоцитарною системою імунітету, макросомальними ферментами печінки і секреторно-транспортною системою нирок. Кожна з цих систем володіє можливістю розпізнавання, метаболізму і виведення з організму ксенобіотиків чи надлишку ендогенних речовин, як при «класичному» імунітеті (порівн. Лат. Immunitas — позбавлення).

Розподіл обов'язків між цими системами полягає в тім, що макрофагально-лімфоцитарна система імунітету відповідальна за знешкодження головним чином макромолекул, а печінково-ниркова система зайнята біотрансформацією і виведенням середньо- і низькомолекулярних речовин. Було запропоновано розглядати зазначену систему захисту як «хімічний імунітет».

Єдність функції цієї системи підтверджується подібними реакціями на інгібуючі і стимулюючі речовини. Агенти, що гнітять імунні відповіді, знижують також активність монооксигеназної системи печінки (цитохром Р-450) і канальцеву секрецію ксенобиотиков. Такими агентами є гідрокортизон, циклофосфан, левоміцетин, а також рентгенівське опромінення.

Речовини з імуностимулюючою дією індуціюють активність цитохрому Р-450 і збільшують канальцеву секрецію (ретаболіл, тестостерон, оротат калію, левомізол і ін.). Подібним ефектом володіє ультрафіолетове опромінення крові.

Таким чином, імунна система як би поєднує керування всіма процесами метаболізму і детоксикації хімічних речовин, що дозволяє в даний час визначити новий напрямок у розвитку наукових досліджень в області імунотоксикології.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  Наверх ↑