3. Планування народної освіти.

У Програмі економічного і соціального розвитку регіону для галузі освіти передбачено такі показники:

- кількість дітей у дитячих дошкільних закладах;

- охоплення дітей постійними дошкільними закладами, відсот­кова забезпеченість постійних дошкільних закладів виробничою площею;

- кількість учнів у денних загальноосвітніх школах;

- кількість вихованців у дитячих будинках;

- питома вага учнів денних загальноосвітніх шкіл, що прожи­вають у дитячих будинках;

- питома вага учнів денних загальноосвітніх шкіл, що навча­ються у другу зміну;

- забезпеченість загальноосвітніх шкіл виробничою площею;

- кількість учнів професійно-технічних училищ;

- забезпеченість професійно-технічних училищ виробничими площами;

- кількість учнів у технікумах і коледжах;

- обсяг капітальних вкладень за рахунок усіх джерел фінансу­вання, які спрямовують на розвиток освіти;

- обсяг державних капіталовкладень, призначених на розви­ток освіти;

- введення в дію об'єктів освіти за рахунок усіх джерел фінан­сування, зокрема, дошкільних закладів, шкіл тощо;

- введення об'єктів народної освіти за рахунок державних ка­піталовкладень.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑