24.4 Рішення з обліку фінансових результатів

Фінансові результати діяльності підприємств можна класифікувати за групами:

-              фінансові результати від основної діяльності;

-              результати від фінансових операцій;

-              результати від іншої звичайної діяльності;

-              результати від надзвичайних подій.

Тоді функцію ефективності обліку фінансових результатів можна записати у такому вигляді:

,          (24.1)

де  - вектор фінансових результатів від основної діяльності;

 - вектор результатів від фінансових операцій;

 - вектор результатів від іншої звичайної діяльності;

 - вектор результатів від надзвичайних подій;

 - коефіцієнт компетентності бухгалтера у сфері обліку фінансових результатів;

 - рік проведення обліку фінансових результатів.

Кожний з фінансових результатів може бути як позитивним, так і негативним, тому має сенс говорити про отримання прибутків та понесення збитків від діяльності підприємства. Тому кожен фінансовий результат можна уявити як функцію, в якій враховувалися б вже отримані прибутки чи збитки.

РОЗДІЛ 25 ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО СКЛАДАННЯ

БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ

25.1 Склад і призначення фінансової звітності

Мета складання фінансової звітності – забезпечення користувачів повною, правдивою, неупередженою інформацією про фінансові результати діяльності і фінансовий стан підприємства для прийняття управлінських рішень. Складові річної фінансової звітності підприємства наведені в таблиці 25.1.

Таблиця 25.1 - Річна фінансова звітність підприємства

Підприємства

Складові

Баланс

Звіт про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

При-мітки

Всі підприємства (крім бюджетних організацій, представництв іноземних суб'єктів малого підприємництва)

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

Суб'єкти малого підприємництва та представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності

 

+

 

+

 

-

 

-

 

-

 

Якісні характеристики фінансової звітності такі:

-                      зрозумілість;

-                      доречність;

-                      надійність;

-                      достовірність.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑