11.2 Порядок формування первісної вартості готової продукції

     Основним завданням цінового обліку готової продукції є приведення різної продукції промисловості до єдиного виразу: ціновий показник дає можливість зробити підсумок різної продукції як одиничних виробничих одиниць, так і в промисловості в цілому.

     Порядок формування первісної вартості готової продукції наведений нижче (рисунок 11.2).


 

 

Рисунок 11.2 - Порядок формування первісної вартості готової продукції

     При відображенні продажу готової продукції в бухгалтерському обліку зазначаються дві її оцінки: оцінка, яка прийнята підприємством згідно з обліковою політикою, первісна вартість (за дебетом рахунку 901 “Собівартість реалізації готової продукції”), та оцінка, яка визначається за домовленістю сторін (кредит рахунку 701 “Дохід від ралізації готової продукції”).

11.3 Облік руху готової продукції

     Залежно від виду продукції з виробництва вона оформлюється та відбивається в обліку по-різному.

     Схема обліку випуску готової продукції, яка здається на склад і має кількісні та якісні характеристики, наведена на рисунку 11.3.

 Д-т 23 "Виробництво" К-т Д-т 26 "Готова продукція" К-т

 


  а) щоденно

  за обліковими цінами

  б) раз на місяць

  різниця (відхилення)

  ("+") ; ("-")

Розрахунок фактичної собівартості і готової продукції (калькуляція)

 

Накладні на здачу готової продукції на склад

 
 


Рисунок 11.3 - Облік випуску готової продукції, яка здається на склад

і має кількісні та якісні характеристики


 Схема обліку випуску готової продукції, яка не здається на склад і не має кількісних та якісних характеристик, наведена на рисунку 11.4.

Д-т 23 "Виробництво" К-т Д-т 90 "Собівартість реалізації" К-т

 


  а) щоденно

  за контрактними цінами

  б) раз на місяць

  різниця (відхилення)

  ("+") ; ("-")

Накладні на здачу готової продукції на склад

 

Розрахунок фактичної собівартості  готової продукції (калькуляція)

 
 


Рисунок 11.4 - Облік випуску готової продукції, яка не здається на склад

і не має кількісних та якісних характеристик

Коли готова продукція є унікальною, то відповідний випуск (передача замовнику) оформлюється документами і відображається записом, наведеним на рисунку 11.5.

Д-т 23 "Виробництво" К-т Д-т 90 "Собівартість реалізації" К-т

 


  фактична собівартість

Акт виконання робіт або здачі продукції

 
 

 


Рисунок 11.5 - Облік випуску готової продукції, яка не здається на склад

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑