11. Види економічної інформації за технологією оброблення

  Економічна інформація (ЕІ) — це сукупність відомостей про соціально-економічні процеси, що слугують для управління цими процесами та колективом людей у виробничій і невиробничій сферах.

Вона кількісно характеризує стан виробничо-господарської та фінансової діяльності об’єкта через систему натуральних і вартіс­них показників, циркулюючи у виробничій та невиробничій сферах, органах управління.

Економічна інформація є предметом автоматизованого оброблення.

За технологією оброблення економічну інформацію поділяють на види:

первинна — інформація, що надходить до об’єкта. Первинна інформація — інформація, що виникає на початковій стадії процесу управління. Це сукупність початкових даних, потрібних для розв’язання задач;

внутрішня — інформація, що виникає у процесі господарської діяльності об’єкта;

зовнішня — інформація, що виникає за межами об’єкта;

змінна — інформація, що характеризується зміною своїх значень під час кожної її реєстрації. Використовується в одному циклі оброблення.

умовно-стала — інформація, що зберігає свої значення протягом тривалого часу;

необроблена — інформація, що в незмінному вигляді переходить із вхідної у вихідну.

вхідна — інформація, що вводиться до оброблення;

похідна — інформація заново створена;

проміжна — інформація, що надходить для чергового оброблення. Проміжна інформація характеризується тим, що містить результати розрахунків, що використовуються для наступних розрахунків;

вихідна — видається наприкінці оброблення як кінцевий результат. Вихідна інформація утворюється як результат розв’я­зання задач і використовується для управління об’єктом і прийняття ефективних управлінських рішень.

12. Використання концепції CRM в інформаційних системах електронної комерції.

CRM (Customer Relationship Management) — широке поняття що охоплює концепції, котрі використовуються компаніями для управління їх взаємовідносинами зі споживачами, включаючи захоплення, зберігання й аналіз інформації про споживачів, вендорів, партнерів.CRM— це концепція управління взаємовідносинами з клієнтами. Сучасна CRM направлена на вивчення ринку і конкретних потреб клієнтів. На основі цих знань розробляються нові товари або послуги і таким способом компанія досягає поставлених цілей і покращує свій фінансовий показник.

Існує три CRM-підходи, кожний з котрих може бути реалізованим окремо від інших:

Оперативний — автоматизація споживчих бізнес-процесів, що допомагає персоналу по роботі з клієнтами виконувати свої функції.

Співробітницький — програма взаємодіє зі споживачами без участі персоналу по роботі з клієнтами.

Аналітичний — аналіз інформації про споживачів із різноманітними цілями.

Компанія META Group розробила цю концептуальну архітектуру в кінці 90-х років, і потім доробила її до концепції CRM-екосистеми.

Автоматизація маркетингової діяльності підприємства (CRM):

автоматизація взаємовідносин з клієнтами, організація “call-центрів” “direct-mail”

реєстрація всіх контактів із клієнтами, ведення історії контактів

забезпечення доступу працівників до всієї інформації про клієнта, визначення фінансово-економічних показників для них

сегментація клієнтів за поєднанням показників і характеристик, наприклад за рентабельністю

формування та застосування різноманітних карт обслуговування клієнта відповідно до його статусу

ведення БД за типовими запитами клієнтів

підтримка автоматизованої обробки запитів клієнтів, облік витрат на обслуговування запитів клієнтів та оцінка вартості підтримки клієнтів

виявлення показників, які призводять до втрати клієнтів та тестування і анкетування працівників

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  Наверх ↑