9. Вибір ОLАР – технології для корпоративної інформаційної системи.

OLAP (англ. online analytical processing, аналітична обробка в реальному часі) — це технологія обробки інформації, що дозволяє швидко отримувати відповіді на багатовимірні аналітичні запити.

В наш час на ринку існує велика кількість продуктів OLAP, які діляться на три класи по типу вихідної БД:

1. Найперші системи оперативної аналітичної обробки (наприклад, Arbor Software, Oracle Express Server) відносились до класу MOLAP, тобто могли працювати тільки зі своїми багатовимірними базами даних.

2. Системи оперативної аналітичної обробки реляційних даних (ROLAP) наприклад MicroStrategy, MetaCub. ROLAP- системи добре пристосовані для роботи з великими сховищами даних.

3. Гибридні системи (Hybrid Olap, HOLAP) разроблені з ціллю поєднання переваг і мінімізації недоліків, що існують в попередніх класах(наприклад, Media/MR).

Для вибору OLAP-техноллогії для корпоративної інформаційної системи слід враховувати такі фактрори:

Об’єми вхідної інформації (які існують і які з”являться в майбутньому).

Сферу додатку: аналіз продаж/маркетинга, складання бюджета/планування, аналіз показників діяльності, аналіз бухгалтерських звітів, якісний аналіз, фінансового становища, формуванняе аналітичних матеріалів (звітів).

Число користувачів та їх територіальне розміщення: вплив архітектури, секретність, витрати.

Інтегрування: зв”язок з іншими системами.

Вид користувача: вище керівництво, фінанси, маркетинг, HR, продж, виробництво.

Досвід підрозділів впровадження і розробки: Excel, VB, JavaScript, Java, SQL, ETL, EIS, Web, проектування багатомірних баз даних і т.п.

Хто буде займатися впровадженням і експлуатацією: зовнішні консультанти, внутрішня служба ІТ чи кінцеві користувачі.

Платформа сервера: NT, Unix, AS/400, Linux - але не слід наполягати, щоб задані специфікацією OLAP продукти виконувалися на сумнівних чи умираючих платформах, що ще використовуються.

Архітектура, що розвертається: локальна мережа і модемний зв'язок PC, високошвидкісний клієнт/сервер, intranet, extranet, Internet.

Міжнародні особливості: багатовалютна підтримка, багатомовні операції, колективне використання даних, локалізація, ліцензування, відновлення Windows Бюджет: програмне забезпечення, апаратні засоби, послуги, передача даних.

10. Види економічної інформації відповідно до виконуваних функцій управління.

Економічна інформація (ЕІ) — це сукупність відомостей про соціально-економічні процеси, що слугують для управління цими процесами та колективом людей у виробничій і невиробничій сферах.

Економічна інформація налічує багато різновидів. Відповідно до виконуваних функцій управління виокремлюють такі види інформації:

- прогнозна — пов’язана з функцією прогнозування, відображає ймовірне твердження про майбутній стан господарських процесів. Наприклад, прогнозований розмір прибутку;

- планово-договірна — пов’язана з функцією планування та описує господарські процеси, що мають відбутися в заданому часовому періоді. Наприклад, обсяг випуску конкретного найменування продукції, кількість матеріалів конкретного найменування за договором.

- облікова — пов’язана з функціями оперативного, бухгалтерського, статистичного обліку та відбиває господарські процеси, які вже здійснилися, а також фактичний стан.

- нормативна — пов’язана з функцією підготовки виробництва. Вона регламентує витрати матеріальних та трудових ресурсів, рівень запасів і заділів. Наприклад, норми витрати матеріалу на виріб.

- цінова — охоплює ціни, тарифи, розцінки (ціни можуть бути планові, фактичні, договірні, прейскурантні, відпускні, оптові, роздрібні).

- довідкова — призначена для деталізації процесів, розшифрування та доповнення різними відомостями. Наприклад, найменування та адреса підприємства.

- таблична — містить коефіцієнтні величини. Наприклад, розмір податку з оподаткованої суми заробітку.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  Наверх ↑