3. Автоматизовані банки даних (АБД), їх особливості та структура.

Для задоволення інформаційних потреб усіх користувачів в ІС існує банк даних (БнД).

До складу БнД входять такі складові: сукупність технічного та програмного забезпечення, база даних, СУБД, словник даних, адміністратор БД. Головні складові банку даних — база даних і програмний продукт, який називається системою управління базою даних (СУБД).

Система управління базами даних (СУБД) — це програмні засоби, за допомогою яких можна створювати бази даних, поповнювати їх та працювати з ними.

Банк даних (БнД) — це автоматизована система, сукупність інформаційних, програмних, технічних засобів і персоналу, що забезпечує зберігання, нагромадження, оновлення, пошук і видачу даних.

База даних (БД) — це спеціальним чином організоване зберігання інформаційних ресурсів у вигляді інтегрованої сукупності файлів, що забезпечує зручну взаємодію між ними та швидкий доступ до даних.

В основу організації БД покладено принцип єдності, тобто БД повинна бути єдиною. На всіх етапах життєвого циклу БД складається з двох компонентів: структури та даних. На різних рівнях опису БД її структура зображується:

на інфологічному рівні (сутність — зв’язок);

на датологічному рівні вона може бути однією з моделей даних — ієрархічною, мережевою, реляційною, об’єктно-орієтова­ною, об’єктно-реляційною, багатовимірною, змішаною;

на фізичному рівні (структура файлів даних і допоміжних файлів).

Більшість баз даних мають табличну структуру.

Файли даних також складаються зі структури та даних. Структура охоплює такі компоненти: ім’я поля, тип поля, довжина поля. Дані — це компонент БД, над яким виконуються в ІС дії.

Використання принципів бази та банку даних передбачає організацію зберігання інформації у вигляді БД, де всі дані зібрано в єдиному інтегрованому середовищі, і до інформації як важливого ресурсу забезпечено широкий доступ користувачів. Така організація даних усуває цілий ряд проблем:

відпадає потреба в кожній прикладній програмі детально вирішувати питання організації файлів;

усуває багаторазове введення й дублювання одних і тих самих даних;

не виникає проблеми зміни прикладних програм у зв’язку із заміною фізичних пристроїв або зміни структури даних;

підвищує рівень надійності та захищеності інформації;

зменшує надлишок даних.

Технологія баз і банків — провідний напрям організації внутрішньомашинного інформаційного забезпечення. Розвиток технологій баз і банків даних визначається рядом чинників: ростом інформаційних потреб користувачів, вимогами ефективного доступу до інформації, появою видів масової пам’яті, збільшенням її об’ємів, новими засобами та можливостями в галузі комунікації.

База даних — це динамічний об’єкт, який змінює значення зі зміною стану предметної сфери, яка відображається (зовнішніх умов стосовно бази).

Словник метаданих сам по собі є БД і містить інформацію про саму БД, є інструментом адміністратора БД і БнД та відіграє особливу роль. Адміністратор БД (АБД) — особа або група осіб, які відповідають за загальне керування БД. Важливе завдання адміністратора БД — захист даних від злому, несанкціонованого та некомпетентного доступу.

Для виконання функції адміністратора в СУБД передбачено різні службові програми. Адміністрування БД передбачає виконання функцій для забезпечення надійної та ефективної роботи бази даних, задоволення інформаційних потреб користувача, відображення в БД динаміки предметної сфери.

До обов’язків адміністратора БД належать: визначення інформаційного змісту БД, структури зберігання та стратегії доступу, взаємодія з користувачами, визначення контролю повноважень процедур перевірки вірогідності даних, а також стратегії даних, керування ефективністю БД.

4. Адміністратор БД. Функції адміністратора в СУБД.

Адміністратор бази даних — людина, що відповідає за створення умов для бази даних , її проектування , реалізацію, ефективне використання та супровід, враховуючи управління обліковими записами користувачів БД та захист від несанкціонованого доступу. Найважливішою функцією адміністратора є підтримка цілісності БД.

Адміністратор бази даних (БД) – спеціаліст, що відповідає за обслуговування систем управління бази даних. Головний його обов’язок – забезпечення постійної роботи серверу і доступу користувачів до необхідної інформації. Також він контролює захист даних , та зводить до мінімуму вірогідність їх втрати.

Основні завдання адміністратора  БД:

Проектування БД.

Оптимізація виробничих потужностей БД.

Забезпечення і контроль доступу до БД.

Забезпечення безпеки в БД.

Резервування та відтворення БД.

Забезпечення цілісності БД.

Забезпечення переходу на нову версію СУБД.

Основні типи адміністраторів БД:

Системний адміністратор.

Архітектор БД.

Аналітик БД.

Проектувальник моделей даних

Адміністратор «приложений».

Проблемно-орієнтований адміністратор БД.

Аналітик «производительности».

Адміністратор схову даних.

Адміністратор БД – одна з самих популярних і необхідних вакансій в сфері ІТ . існують адміністратори SQL, Oracle, FireBird, InterBase, 1C. Це 4 різні спеціалісти. Найбільше отримує за роботу адміністратор , що працює з базою SQL. ( середня з/п в Росії 60 000 рублей)

Роботодавці встановлюють перелік обов’язків , які вимагаються від адміністраторів:

Створення , оптимізація , налагодження БД;

Адміністрування БД;

Тестування нових конфігурацій , обробок та звітів;

Резервне копіювання та встановлення даних.

Адміністратор БД повинен вміти визначати вузькі місця системи , що обмежують  її виробничі масштаби , налаштовувати  SQL та програмне забезпечення СУБД та володіти знаннями, які необхідні для вирішення питань оптимізації швидкої реакції у БД.

При модифікації і поповненнях БД, співвідношення між даними контролюються спеціальними засобами підтримки цілісності БД – що покладаються на спеціальну службу Адміністратора бази даних (АБД), а системи управління базами даних (СУБД) надають інструментальні засоби, які забезпечують  службі АБД можливість виконання її функцій.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  Наверх ↑