49. Об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми контролю бухгалтерського обліку в умовах автоматизованої системи обробки інформації.

Економічний об’єкт – це люди, матеріальні цінності, уявні побудови, моделі, події чи факти, про які можуть бути зібрані дані. Об`єктами можуть  бути обрані різні класи систем управління: технологічний процес, галузь, виробниче об`єднання, підприємство, цех, дільниця, робітник і т.п. Джерела інформації: вхідна інформація, облікові регістри, методичні та інструктивні документи, єдину систему класифікації та кодування, інформаційна база (база даних), нормативно-довідкові документи. Посилення контрольних функцій обліку в умовах автоматизованого оброблення інформації потрібне для здійснення безперервного контролю кожної окремої операції, а також виявлення прихованих порушень і відхилень у господарській діяльності підприємства. Основними завданнями контролю та аналізу в умовах застосування автоматизованої системи обліку є: 1)аналіз правомірності застосування на підприємствах форм і засобів обліку; 2)аналіз правомірності фіксації первинних господарських операцій і підтвердження відповідними даними документів; 3)дослідження облікових даних щодо повноти їх відображення; 4)контроль за несанкціонованим доступом до облікової інформації; 5)контроль за правильністю та своєчасністю здійснених розрахунків; 6)аудит за повнотою та своєчасністю формування звітної інформації; 7)аудит за правильністю складання бух. проведень і формування облікових регістрів; 8)дослідження та прогнозування фін-господарського стану підприємства; 9)формування управлінських рішень за фактичною інформацією.

50.Обчислювальні системи та мережі, їх класифікація.

Варіанти мережевих автоматизованих інтегрованих технологій: локальні, багаторівневі, розподілені, глобальні обчислювальні мережі, цифрові мережі інтегрованого обслуговування..За рангом обчислювальні мережі можна поділити на локальні (лом), або Lanмережі в межах підприємства, та глобальні, або wanмережі абонентів, які з’єднують країни. мережевий інтерфейс інформ.технології  надає користувачу засоби доступу до територіально розподілених інформ. і обчисл. Ресурсів завдяки розвинутим засобам зв’язку.це дає змогу широко використовувати автоматизовані інформ. технології та робить їх багатофункціональними.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  Наверх ↑