Висновок

Метою аналізу фінансового стану підприємства є оцінка фінансового стану підприємства на підставі виявлених результатів та подача рекомендацій щодо його поліпшення. Фінансовий стан оцінюється насамперед на основі статей бухгалтерського балансу та додаткам до нього. Задачі фінансового аналізу визначаються інтересами користувачів аналітичним матеріалом, яких насамперед цікавить: оцінка фінансових результатів; оцінка майнового стану, ліквідності балансу, платоспроможності підприємства; дослідження стану та динаміки дебіторської і кредиторської заборгованості; аналіз ефективності вкладеного капіталу.

Розрахунок та аналіз економічних показників діяльності підприємств є активними інструментами сучасного фінансового менеджменту. Набір цих відносних показників дозволяє скласти доволі повне уявлення про ефективність виробничої, маркетингової діяльності, фінансової стратегії підприємства, а також оптимізувати сам процес управління.

Методика аналізу фінансового стану являє собою дослідження цих показників з метою прийняття найбільш виправданих рішень в ринкових умовах.

Без аналізу фінансового стану підприємства сьогодні стає  неможливим функціонування будь-якого суб’єкта економічної діяльності, включаючи й тих, що з певних причин не переслідують мету максимізації прибутків. Якщо ефективність господарювання є добровільною справою агента економічної діяльності,  то фінансова звітність - обов’язковою: навіть дрібні приватні підприємства зобов’язані аналізувати свою фінансову діяльність, на основі якої вони будують звітність перед органами Державної податкової адміністрації. 

Світовий досвід вчить нас тому, що дійсне просування на шляху реформ залежить від змін у виробничій сфері та знаходженні ефективних форм господарювання. Важливу роль в цьому процесі сьогодні в Україні відіграє об’єктивний фінансовий аналіз і безпосередньо аналіз фінансового стану підприємств, як невід ямна його складова.

На основі проведеного аналізу фінансового стану підприємства ВАТ «Полтаваелектро» ми можемо охарактеризувати це підприємство як збиткове, але і таким, яке має свого споживача на ринку. Узагальнюючи результати зробленого аналізу фінансового стану, можна також зробити висновок , що фінансовий стан підприємства є хитливим і має тенденцію до погіршення , про що свідчить низький рівень коефіцієнта незалежності , тобто недостатності власних фондів у покритті майна.

Вході роботи також було запропоновано методи покращення фінансового стану ВАТ «Полтаваелектро».

Список використаних джерел.

Положення "Про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88..

Положення "Про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" від 3 квітня 1993 року № 250, з врахуванням змін і доповнень внесених Постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 року № 509, від 24 вересня 1993 року № 804, від 21 березня 1994 року № 175, від 26 квітня 1995 року № 307, від 14 серпня 1996 року № 951 і від 11 серпня 1997 року № 869.

Інструкція "Про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства" від 18 серпня 1995 року № 139 зі змінами і доповненнями , внесеними 28 жовтня 1996 року № 231, від 17 листопада 1997 року № 247 і від 19 лютого 1998 року № 37

Г.В. Савицька "Аналіз господарської діяльності підприємств", Минськ 1999 рік. 409 с.

В.М. Івахненко "Курс економічного аналізу" Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни.-К.:КНЕУ, 2000.-263с

А.М.Поддєрьогін "Фінанси підприємства"-К.:КНЕУ, 2004.-546с.

О.В. Єфимова "Фінансовий аналіз" Москва 1998.рік. 320 с.

 

1 2 3 4 5  Наверх ↑