Передмова до етичних вимог [назва організації - члена МФБ]

Положення про політику Ради*

Ця Передмова затверджена Радою [назва організації - члена МФБ] до опублікування.

1.                  [Назва організації - члена МФБ] як член Міжнародної Федерації бухгалтерів
(МФБ)  віддана  головній  меті  МФБ  щодо  розвитку  й  удосконалення
бухгалтерської професії, яка діє узгоджено в усьому світі й має гармонізовані
стандарти. Працюючи для досягнення цієї мети, МФБ розробляє рекомендації з
етики для професійних бухгалтерів. МФБ вважає, що видання таких рекомендацій
підвищить ступінь узгодженості професійної етики в усьому світі.

2.                  Умовою членства [назва організації - члена МФБ] у МФБ є обов'язок надавати
підтримку роботі МФБ, інформуючи своїх учасників про кожну норму, прийняту
МФБ, а також проводити роботу з метою запровадження цих норм, коли і
наскільки це можливо за місцевих умов.

3.                  [Найменування організації - члена МФБ] ухвалила (1 або 2):

1)       затвердити Кодекс етики професійних бухгалтерів МФБ як етичні вимоги в
[назва країни]. Рада [найменування організації - члена МФБ] підготувала
пояснювальний вступ (Додаток А), у якому зазначено статус і дату набрання
чинності цього рішення;

2)        затвердити  Кодекс  етики  професійних  бухгалтерів  МФБ як  основу  для
затверджених етичних вимог в [назва країни]. Рада [найменування організації -
члена МФБ] підготувала пояснювальний вступ (Додаток Б), у якому зазначено
статус  і  дату  набрання  чинності  цього  рішення,  поряд  із  суттєвими
відмінностями між рекомендаціями МФБ і законодавством або практикою в
[назва країни], а також описано шляхи врегулювання цих відмінностей.

Публікуватиметься пояснювальний вступ про статус кожної додаткової норми МФБ з етики, прийнятого Радою [найменування організації - члена МФБ]. Якщо Рада [найменування організації - члена МФБ] вважатиме за доцільне, можуть бути розроблені додаткові етичні вимоги з відповідних питань у [назва країни], що не охоплюються рішенням МФБ.

4.                  Учасники  [найменування  організації - члена МФБ]  повинні  дотримуватись
етичних вимог, що висуваються [найменування організації - члена МФБ]. Явне
недотримання може призвести до проведення розслідування поведінки учасника з
боку [назва відповідного дисциплінарного комітету організації - члена МФБ].

5.                  Неможливо встановити етичні вимоги, які б охоплювали всі ситуації й обставини,
що з ними можуть зіткнутися професійні бухгалтери. Тому професійні бухгалтери
повинні розглядати етичні вимоги як основні принципи, котрих вони повинні
дотримуватися, виконуючи свою роботу.

6.                  Дату,  з  якої  учасники  повинні  дотримуватися  норм  з  етики,  зазначено  у
пояснювальному вступі.

* З травня 2000 р. Комітет МФБ перейменовано на Раду МФБ.

664

Додаток А

Кодекс етики професійних бухгалтерів

[Назва]

Пояснювальний вступ

Рада [найменування організації - члена МФБ] вирішила прийняти цей Кодекс.

Yci учасники [найменування організації - члена МФБ] зобов'язані дотримуватися цього Кодексу при наданні професійних послуг у [назва країни], починаючи з [день, місяць, рік].

665

Додаток Б

Кодекс етики професійних бухгалтерів

[Назва]

Пояснювальний вступ

Рада [найменування організації - члена МФБ] вирішила ухвалити цей Кодекс з пояснювальними примітками, наведеними далі.

Yci учасники [найменування організації - члена МФБ] зобов'язані дотримуватися цього Кодексу при наданні професійних послуг у [назва країни], починаючи з [день, місяць, рік].

Розділ 8.11. Згідно з законодавством [назва країни], частки в статутному капіталі суб'єкта професійної бухгалтерської практики не можуть належати особам, які не є учасниками [найменування організації - члена МФБ]. Тому цей розділ не застосовується в [назва країни].

Розділ 14. Згідно з законодавством [назва країни], професійним бухгалтерам не дозволено рекламувати свої послуги. Отже, параграфи 14.2 і 14.3 не застосовуються в [назва країни].

666

Січень 1998 р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  Наверх ↑