Надання послуг із підтримки в судових справах клієнтам з аудиту

8.190     Послуги з підтримки в судових справах можуть включати такі види діяльності,
як виконання функції свідка-експерта, обчислення попередньо оцінених втрат
чи  інших  сум,  які  можуть  стати  дебіторською  чи  кредиторською
заборгованістю внаслідок судової справи чи інших юридичних суперечок, і
допомогу  щодо  управлінням  документами  та  їх  пошуком  у  зв'язку  із
суперечкою або судовою справою.

8.191               Загроза власної оцінки може виникнути, якщо послуги з підтримки в судових
справах, надані клієнтові з аудиту, включають оцінку можливого результату.
Відтак вона впливає на суми чи розкриття інформації, які наводяться у
фінансових  звітах.  Значущість  будь-якої  загрози  залежатиме  від  таких
чинників:

642

 суттевосп В1ДП0В1ДНИХ сум;

 ступеня суб'єктивізму, притаманного проблемі, що розглядається;

 характеру завдання.

i чи фірмі мережі слід розглянути значущість будь-якої загрози, що виникла, та, якщо загроза не є явно незначною, слід розглянути та вжити застережні заходи, необхідні для усунення загрози чи зменшення її до прийнятного рівня. Такі застережні заходи можуть включати:

       політику та процедури заборони особам, які допомагають клієнтові з аудиту
приймати управлшсьм р1шення від імені клієнта;

       використання професіоналів, які не є членами групи з надання впевненості,
для виконання послуг;

       залучення інших (наприклад, незалежних експертів).

8.192  Якщо функції, взяті на себе фірмою чи фірмою мережі, пов'язані з прийняттям
управлінських рішень  вщ  iMeHi  клієнта з  аудиту,  загрози,  що  виникли,
неможливо  знизити  до  прийнятного  рівня  шляхом  уживання  будь-якого
застережного заходу. Тому фірма чи фірма мережі не повинна надавати такий
тип послуг клієнтові з аудиту.

Надання юридичних послуг клієнтам з аудиту

8.193               Визначення юридичних послуг охоплює будь-які послуги, для здійснення яких
особа, що надає їх, повинна бути затвердженою судом тієї юрисдикції, у якш щ
послуги надаватимуться, або мати необхідну юридичну професійну підготовку
для здійснення такої практики. Юридичні послуги охоплюють широке коло
різноманітних сфер діяльності, включаючи як корпоративні, так і комерцій
послуги  клієнтам,  такі  як  послуги  з  консультацій  та  підтримки  щодо
контрактів, судових справ, злиття та придбання, а також надання допомоги
BHyrpiiiiHiM юридичним відділам клієнтів. Надання юридичних послуг фірмою,
фірмою мережі суб'єктові господарювання, який є клієнтом з аудиту, може
створювати загрози власної оцінки та захисту.

8.194     Загрози для незалежності слід розглядати залежно від характеру послуги, що
надається, від того, чи є постачальник послуг відокремленим від групи з
надання впевненості, та суттєвості будь-якого питання для фінансових звітів.
Застережні заходи, наведені в параграфі 8.160, можуть бути доречними для
зменшення  будь-яких загроз для  незалежності  до  прийнятного рівня.  За
обставин, коли загрозу незалежності не можна зменшити до прийнятного рівня,
єдиним напрямом дій може бути відмова від надання таких послуг чи відмова
від завдання з аудиту.

8.195               Не вважають, що надання клієнтові з аудиту юридичних послуг, пов'язаних з
питаннями, які, за очікуванням, не матимуть суттєвого впливу на фінансові
звіти, створює неприйнятну загрозу для незалежності.

8.196     Існує різниця між захистом та консультацією. Юридичні послуги з підтримки
клієнта аудиту при здійсненні операції (наприклад, підтримка контрактів,
юридична  консультація,  юридична  експертиза  та  реорганізація)  можуть

643

створювати загрози власної оцінки; проте можуть існувати застережні заходи для зменшення цих загроз до прийнятного рівня. Такі послуги, як правило, не завдають шкоди незалежності за умови:

       неучасті членів групи з надання впевненості в наданні таких послуг;

       у зв'язку з наданою послугою - прийняття клієнтом з аудиту остаточного
рішення, або, у зв'язку з операціями - виконання в межах послуги того, що
вирішив клієнт з аудиту.

8.197     Робота на клієнта з аудиту при вирішенні суперечки чи судової справи за таких
обставин, коли відповідні суми є суттєвими для фінансових звітів клієнта з
аудиту, створюватиме настільки суттєві загрози захисту та власної оцінки, що
жоден застережний захід не зменшить їх до прийнятного рівня. Тому фірмі не слід
виконувати такий тип послуг для клієнта з аудиту.

8.198     Якщо до фірми звертаються з проханням виконати функцію захисника клієнта з
аудиту при вирішенні суперечки чи в судовій справі за обставин, коли відповід
суми не є суттєвими для фінансових звітів клієнта з аудиту, фірмі слід оцінити
значущість будь-яких загроз захисту та власної оцінки, що виникли, та, якщо
загроза не є явно незначною, слід розглянути та вжити застережні заходи для
усунення чи зменшення загрози до прийнятного рівня. Такі застережні заходи
можуть включати:

•                         політику та процедури для заборони особам, які допомагають клієнтові з
аудиту, приймати управлінські рішення від імені клієнта;

або

•                         використання професіоналів, які не є членами групи з надання впевненості,
для виконання послуг.

8.199              Призначення  партнера чи  працівника  фірми  або  фірми мережі головним
юрисконсультом  з  юридичних  питань  у  компанію  клієнта  з  аудиту
створюватиме настільки суттєві загрози власної оцінки та захисту, що жоден
застережний захід не зменшить їх до прийнятного рівня. Як правило, посада
головного  юрисконсульта  -  це  вища  управлінська  посада  з  широкою
відповідальністю за юридичні справи компанії; отже, жоден працівник фірми
чи фірми мережі не повинен погоджуватися з призначенням у компанію клієнта
з аудиту.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  Наверх ↑