31.Нова управлінська парадигма.

Управлінська парадигма - це система поглядів на управління , яка виходить із грунтовних ідей і наукових результатів провідних вчених і сприйнята дослідниками і практиками управлінцями. Осн-ні положення старої та нової парадигм менеджменту:

Стара парадигма (Тейлор, Файоль, Мейо)

Нова парадигма (Друкер, Ансофф)

1.Під-ва розгляд-ся як закр система. Цілі, задачі та умови його діяльн-ті досить стабільні. 2.Ріст масштабів вир-ва прод послуг як гол-й фактор росту прод-і та конкурспромті.3.Рац-на організація вир-ва, еф-не викор-ня всіх видів рес-в і підвищ-я прод-ті праці як гол-на задача мен-ту. 4. Гол-не джерело дод-ї вартості:прод-й працівник та прод-ть його праці. 5. Сис-ма упр-ня побудована на контролі всіх видів діяльн-ті, функц-му розподілі робіт, нормах, стандартах, правилах викон-ня.

 

1.Підприємство-це відкр сис-а, яка розг-ся в єдності факторів внутр та зовн серед-ща. 2.Хар-на орієнтація не на обсяг, а на якість, задовол-ня спож-в.3. Сит-й підхід до упр-ня.Визнач-ня важл-ті, швидкості та адекват-ті реакцій, що забезпеч-є адаптацію до умов існ-ня підприємства, при яких рац-я вир-ва стає другорядною

4.Гол. джер-ло дод-ї вартості-люди,які волод-ть знаннями і умови для реал-ї їх потенціалу.5. Сист.упр-ня орієнт-е на підвищ-я ролі ор-ї культ-ри та нововведень, на мотив прац та стиль кер-ва

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Наверх ↑