185. Організація управління,їх функції та повноваження в с/г обслуговуючих кооперативах.

С/г кооп-це підприємство , створене шляхом добровільного об"єднання фізичних та юридичих осіб на засадах членства та об. пайових внесків для участі у спільній с/г виробничій діяльності та обслуг. переважн.членів кооп

С/Г обслуг.-для здійснення обслуг.переважно членів кооп на засадах взаємодопомоги та економічного співроб. Вищий орган - загальні збори .Члени кооп з вирішальним голосом і асоційовані члени з правом дорадчогоьголосу.Правочинні , якщо на них більше половини присутні .! голос-1 член кооп. Керівництво поточною діяльністю кооп з чисельн. більше 10 членів здійснює правління на чолі з головою.Для операт. управл.можна наймати виконавчого директора. В кооп більше 50 членів для контролю за д. в. орг. ств.спостережнва рада.Контроль за фін .діяльністю понад 10 членів здійснює ревізійна комісія , в інших випадках -ревізор.

186.Організація управління приватними с/г підприємствами.

Пп засноване на власності фізичної особи .Набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.Таке підприємство може брати для ведення його господарської діяльності може брати в оренду будь-яке майно і земельні ділянки с/г призначення , якщо його установчими документами передбачено виробництво с/г продукції. на відміну від фермерського господ., яке теж є прив підприємством, не обовязково мати у власності або користуванні земельну ділянку.Воно може брати в оренду виділене в ннатурі майно і земельні ділянки в рахунок паю.

187.Організація управління селянськими (фермерськими) господармствами.

СФГ є формою підприємництва громадян України , які виявили бажання виробляти товарнус/г продукцію , займатися її переробкою та реалізацією.Воно створюється фізичною особою або групою фізичних осіб, які перебувають у родининних зв"язках , шляхо м об. належних їм земельних ділянок та майна.Майно СФГ належить його членам на праві спільної власності., якщо інше не визначено між ними.Фермерським господарством керує його голова .Він може доручати виконувати об. та використовувати права голови одному з членів фермерського господарства.Члени ФГ поділяють ризик по зоб. господ. в рівних частинах, якщо майно господарства належить їм на праві спільної власності, або пропорційно розміру їх часток у майні госп., якщо вони визначені угодою між ними.

188.Організація управління підприємством без створення юридичної особи.Власники земельних та майнових паїв , виділивши їх в натурі , можуть займатися підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи.Готуючись до цього, треба одержали свідоцтво про державну реєстрацію суб підприємн. діяльності в установленому порядку, зареєстр. у ДПА та органі держ статистики.

189. Суть, функції та значення оперетивного управління в с/г під-вах.

 Оперативне управління - координуючий і регулюючий вплив на об’єкт управління зі строком дії рішень, що приймаються не більше як на один місяць. Функції ОУ: розробка планів-графіків провведення с/г робіт за періодами; розподіл виробничих завдань і с/г техніки між підрозділами; подання організаційної допомоги підрозділам і окремим виконавцям в усуненні збоїв в роботі; оперативне розпорядництво; контроль і облік виконаних дій.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Наверх ↑