180.Органи управління,їх функції та повноваження в ТОВ

Тов-це товариство , що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.Учасники несуть відповідальність у межах їх вкладів.Учасники, які не повністю внесли вклади відповідають також у межах невнесеного вкладу.Вищим органом управління є збори учасників.Кількість голосів окремого члена товариства має право голосу на зборах учасників,його к-ть голосів пропорційна розміру йогочастки в статутному фонді.Визначення стратегії діяльності, затвердження його планів та звітів, внесення змін до статуту на основі одностайного рішення всіх членів ТОВ.Для оперативного управління підприємством обирається виконавчий орган упарвління(директор або дирекція),структура якого визначається зборами учасників

181.Організація управління в товариствах з додатковою відповідальністю і в повних товариствах.

ТДВ-це тов., статутний фонд якого поділений на частки визначені установчими документами розмірів.Учасники відповідають внесками до статутного фонду, а при недостатності цих сум-додатково належним їм майном в однаковому розмірі для всіх учасників кратному розмірі. Вищим органом управління є збори учасників.Кількість голосів окремого члена товариства має право голосу на зборах учасників,його к-ть голосів пропорційна розміру йогочастки в статутному фонді.Визначення стратегії діяльності, затвердження його планів та звітів, внесення змін до статуту на основі одностайного рішення всіх членів ТОВ.Для оперативного управління підприємством обирається виконавчий орган упарвління(директор або дирекція),структура якого визначається зборами учасників

ПТ-товариство, всі учасники якого займаються спільною діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов.товариства усім своїм майном.Управління справами здійснюється за спільною згодою всіх учасників.Провадження справ пт може здійснюватися також одним бао кількома учасниками від імені товариства на підставі доручення.

182.Організація управління командитним товариством.

КТ-товариство, в якому разом з одним або більше учасниками,які здійснюють від імені тов підприємницьку діяльність і несуть відпов. всім своїм майном є один або більше учасн., відпов. яких обмежується вкладом у майні тов.Управління його діяльністю здійснюють учасники з повною відповідальністю за спільною згодою.А якщо в ньому 1 учасник з пв , товін здійснює управління.Вкладники не мають права втручатимся в дії учасників з пв по управлінню кт.Учасники з пв відповідають перед кредиторами тов всім належним їм майном.А відповідальність вкладників обмежується їхньою часткою у майні тов.

183.Органи управлння АТ,їх функції, повноваження

АТ-товариство, яке має статутний фонд , поділений на визначену к-ть акцій рівної номнальної вартості , і несе відповідальність лише майном тов.Вищий орган управління - загальні збори.Правомочні , якщо 60 % присутні самі або через представника.Брати участь у заг. зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени викон орг., які не є акціонерами.1 акція- 1 голос.Виконавчий орган-правління. підзвітне загальним зборам та спостережній раді.Ревізійна комісія-контроль за фінансово-господарською діяльністю.

184.Організація управління,їх функції та повноваження в с/г виробничих кооперативах.

С/г кооп-це підприємство , створене шляхом добровільного об"єднання фізичних та юридичих осіб на засадах членства та об. пайових внесків для участі у спільній с/г виробничій діяльності та обслуг. переважн.членів кооп.

С/Гвиробничий для сп. виробн. пр.с/г, рибного та лісового господарства з об. труд.участю в її діяльності.До складу лише фіз особи.Вищий орган - загальні збори .Члени кооп з вирішальним голосом і асоційовані члени з правом дорадчогоьголосу.Правочинні , якщо на них більше половини присутні .! голос-1 член кооп. Керівництво поточною діяльністю кооп з чисельн. більше 10 членів здійснює правління на чолі з головою.Для операт. управл.можна наймати виконавчого директора. В кооп більше 50 членів для контролю за д. в. орг. ств.спостережнва рада.Контроль за фін .діяльністю понад 10 членів здійснює ревізійна комісія , в інших випадках -ревізор.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Наверх ↑