125.Вибір стратегії. Фактори , які впливають на вибір стратегії.

 Ризик, знання минулих стратегій, реакція власників, фактор часу. Найчастіше використовується модель Портера (стратегія лідерування у зниженні затрат. Стратегія диференціації ( мова йде про новий унікальний товар), Організація фокусування ( може бути поєднана з попередніми двома стратегіями)).

 126.Характеристика типових стратегій М. Портера

За класифікацією Майкла Портера виділяють: 1) стратегію контролю за витратами грунтується на зменшенні власних витрат на виробництво одиниці продукції проти витрат конкурентів. Існує багато практичних засобів побудови стратегії контролю за витратами. При цьому існують певні умови виконання цієї стратегії: коли фірми продають однорідні товари, коли споживачі є чутливими до змін в ціні на продукцію фірми, коли організація має реальні можливості регулювати масштаб виробництва та обсяги продажу . 2) стратегія диференціації спрямована на те, аби постачати на ринок товари або послуги, які за своїми якостями більш привабливі для споживачів проти продукції конкурентів. Ключовим у застосуванні цієї стратегії є наявність у товара унікальної властивості, яка приваблює сплживача (наприклад, висока якість продукції, розгалужена мережа філіалів для надання послуг, принципова новизна продукції, імідж фірми та інше). 3) стратегія фокусування виходить з того, що будь-який ринок складається з відносно самостійних елементів, кожен з яких ставить спеціфічні умови до продукції. Якщо фірма здатна забезпечити виробництво продукції, яка відповідає таким вимогам та зробить це краще за конкурентів, тоді вона збільшить частку свого ринку.

127. Оцінка вибраної стратегії.

 Оцінка вибраної стратегії зводиться до визначення :" чи приведе обрана стратегія до досягнення орг-єю своїх цілей." Оцінка проводиться за напрямами: 1) відповідність обраної стратегії стану і вимогам оточення, 2) відповідність потенціалу і можливостям організації, 3) приємність ризику закладеного в структурі орг-ї.

128. Нові погляди на планування стратегії.

 Стратегія може здійснюватись не як послідовна, а як революційна. Професор Хаймен сформулював 10 принципів формулювання стратегії. 1- розробка стратегії повинна призводити до розрушення встановлених стереотипів поведінки організації на ринку,2-стереотипи пов. Формулювати революційно- настроєні люди.,3- ідеї повинні рухатися не лише зверху вниз, а й навпаки,4-заперечення можливості бачення результату стратегії або розвитку з початку його розробки,5-процес реалізації стратегії включає в себе політику, тактику , правила процедури.

 129. Характеристика процесу реалізації стратегії.

Процес реалізації стратегії складається з таких етапів: 1- політика,2- тактика,3- правила,4- процедури. Політика - це заг. керівництво прийняття рішень, яке полегшує досягнення цілей. Тактику розробляють в розвиток стратегії.Тактика розробляється на рівні кер-ва середньою ланкою, вона розрахована на коротший проміжок часу, ніж стратегія. Процедура- опис дій, які слід застосовувати в конкретній ситуації, це можливість вирішення часто повторюваних дій. Правило - точно визначає що повино бути зроблено в специфічній ситуації.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Наверх ↑