105.Ситуаційні фактори планування (рівень управління, життєвий цикл організації, ступінь невизначеності середовища).

 Щодо рівня управління, то в залежності від нього змінюється планування. На вищих рівнях управління будуть створюватися стратегічні плани, а на нижчих тактичні та інші. В залежності від того, на якій стадії життєвого циклу знаходиться організвція, відповідним буде і процес планування. Невизначеність такрж впливає на процес планування.

 106. Поняття "місії" організації, та чиї інтереси повинні враховуватися при її формуванні.

 Місія організації – це основна загальна ціль організації, чітко виражена причина, сенс її існування.

 На формування цілей впливають певані групи людей: власники підприємства, працівники організації, споживачі продукції, ділові партнери організації, місцева громадськість, суспільство в цілому.

107. Основні складові, які повинне включати формування місій організації.

 Місія деталізує статус організації і забезпечує напрямок і орієнтири для визначення цілей і стратегій на різних організаційних рівнях. Місія повинна включати: 1) задачі організації з погляду її основних послуг чи виробів, її основних ринків та технологій; 2) зовнішнє середовище стосовно організації, яке визначає робочі принципи організації; 3) культура організації.

 108. Рекомендації, які необхідно враховувати при формуванні місії організації.

 1) місія не повинна залежати від поточного стану організації, форми і методів її роботи, так як вона спрямована на майбутнє і показує, на що будуть спрямовані її зусилля і які цінності будуть найважливішими для організації; 2) в місії не повинно вказуватися в якості цілі отримання прибутку; 3) між місією організації і загальною системою, якою вона є не повинно бути протиріч.

 109. Поняття цілі та вимоги, які необхідно враховувати при розробці цілей.

 Мета – це кінцевий стан, якого організація прагне досягти в певний момент у майбутньому (ідеальне уявлення про майбутні рубежі фірми).

 Правильно сформульовані організаційні цілі мають відповідати наступним вимогам: 1)цілі мають бути конкретними та вимірюваними;

 2)цілі мають бути зорієнтованими у часі; 3)цілі мають бути реалістичними, досяжними, такими, що не перевищують можливостей організації; 4) цілі мають бути не суперечливими, узгодженими, взаємопов’язаними; 5)цілі мають бути сформульованими письмово. Цілі, сформульовані з урахуванням зазначених вимог, виступають своєрідними нормативами, за допомогою яких менеджер може робити висновки про ефективність своєї майбутньої практичної діяльності.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Наверх ↑