100. Класифікація планів.

 На практиці існує багато критеріїв класифікації планів організації. Найчастіше з них використовують такі: 1)за критерієм широти охоплюваної сфери розрізняють стратегічні й оперативні плани; 2)за критерієм часового горизонту планування плани поділяють на довгострокові й короткострокові; 3)за ступенем конкретизації виділяють завдання й орієнтири. Стратегічні плани – це плани, які визначають головні цілі організації, стратегію придбання та використання ресурсів для досягнення цих цілей. Оперативні плани – це плани, у яких стратегія деталізується у розрахованних на короткий термін рішеннях щодо того: що конкретно треба зробити, хто повинен це зробити, як це має бути зроблено. Короткострокові плани – це плани, які складаються на період до 1 року. Вони, як правило не мають змінюватися. Довгострокові плани – це плани розраховані на перспективу 3-5 років. Ці плани мають враховувати зміни у зовнішньому середовищі організації та вчасно реагувати на них. Завдання – це плани, що мають чіткі, однозначні, конкретно визначені цілі. Їх не можна тлумачити двозначно (збільшити виробництво на 3% за рік). Орієнтири – це плани, що носять характер напрямку дій. Їх використання доцільне за умов невизначенності середовища, великої ймовірності непередбачуванних змін, які вимагають гнучкості управління. Вони визначають курс дій, але не привязують управління до жорстких конкретних цілей, тобто вони надають у певних межах свободу для маневру (збільшити обсяги виробництва на 3-4% за рік).

 101. Характеристика основних форм планування.

 В залежності від спрямованості, завдань планування поділяють на 3 форми: 1) перспективне – передбачає розробку загальних принципів орієнтації фірми на перспективу; визначає стратегічний напрямок та зміст найважливіших задач, які забезпечення досягнення поставлених цілей. Є 2 підходи до перспективного планування: довгострокове та стратегічне планування. 2) середньотермінове – охоплює 5 років, що відповідає оновленню виробничого процесу, апарату. В них оформляють основні завдання на встановлений період, плани розробляються у виробничих підрозділах; 3) поточне – здійснюється шляхом детальної розробки на 1 рік оперативних планів для організвції та її окремих підрозділів. Це детальна конкретизація цілей і завдань поставлених перспективними та середньотерміновими планами.

 102. Етапи процесу планування.

Етапи процесу планування: 1. Визначення цілей діяльності організації, які визначають очікуваний або бажаний стан організації. 2. Опрацювання стратегії діяльності організації . Встановлення цілей діяльності організації. Розробка стратегії діяльності організації - безпосереднє опрацювання шляхів, якими організація досягатиме очікуваних результатів. 3. Надання стратегії конкретної форми - це впровадження стратегії перетоврення стратегії у конкретні дії організації. Цей етап здійснюється шляхо розробки забезпечуючих планів та бюджетів.

103. Принципи планування.

1) принцип повноти; 2) принцип точності; 3) принцип розумної оптимальності; 4) принцип результативності; 5) принцип безперервності; 6) принцип гнучкості; 7) принцип масовості.

 104. Методи організаційного планування.

 1) метод послідовного опису операцій – складання плану послідовно виконанню робіт у якому кожна з них описується з необхідним ступенем деталізації; 2)графіки виконання, передбачає, що, де, коли, має бути зроблене, у яких межах певних строків виконання; 3) сіткового планування – побудовка таблиці робіт, де вказуються параметри робіт, сітковий графік; 4) матод робочого календаря.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Наверх ↑