37. Формування та облік фінансових результатів автотранспортних підприємств

Квитки на проїзд у пасажирському автотранспорті є бланками суворої звітності й зберігаються у спеціально обладнаних приміщеннях. Квитки видають підзвітним особам винятково квиткові касири у межах ліміту, встановленого для кожної підзвітної осо­би. В усіх первинних документах, які є підставою для оформлен­ня й відображення приймання, отримання, оприбуткування, від­пуску, реалізації квитків, треба зазначати кількість, серію і номе­ри квитків за кожним видом окремо за номінальною вартістю. Усі види квитків обліковують на субрахунку 209 «Інші мате­ріали» рахунка 20 «Матеріали» за фактичною вартістю їх прид­бання. Водночас на позабалансовому рахунку 08 «Бланки суво­рого обліку» ведуть облік квитків у кількісних показниках і за номінальною вартістю, за кожним видом, серією і номером квит­ків, за кожною матеріально відповідальною особою окремо. Списання цих квитків із позабалансового рахунку за номінальною вартістю здійснюють на підставі відповідних документів про їх­ню реалізацію.

На підставі товарно-транспортних накладних і подорожніх лис­тів замовники впродовж місяця виписують рахунки на відпускну вартість виконаних робіт до сплати.

Собівартість виконаних робіт на підставі звітної калькуляції списують:

Дебет рахунка 90           Кредит рахунка 23

На відпускну вартість відображають доходи автотранспортних послуг:

Дебет рахунка 36           Кредит рахунка 703

Нараховують податкове зобов'язання за ПДВ:

Дебет рахунка 703         Кредит рахунка 641

Наприкінці звітного періоду відображають результат опера­ційної діяльності:

Дебет рахунка 791         Кредит рахунків 90, 92, 93, 94

Дебет рахунків 70, 71 Кредит рахунка 791

За прийнятою методикою відображають результати фінансо­вої й іншої звичайної діяльності, а також внаслідок надзвичайних подій. При цьому витрати відображають на рахунках 95 «Фінан­сові витрати», 96 «Витрати від участі у капіталі», 97 «Інші витра­ти», 99 «Надзвичайні витрати»; доходи на рахунках 72 «Доходи від участі у капіталі»,73 «Інші фінансові доходи»,74 «Інші дохо­ди», 75 «Надзвичайні доходи»; фінансовий результат діяльності відображають на рахунку 79 «Фінансові результати».

38. Ліцензування та патентування торговельної діяльності та їх облік.

Торговий патент – це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб’єкта підприємницької діяльності чи його структурного підрозділу займатися певними видами підприємницької діяльності.Види торгового патенту:

· звичайний торговий патент.

· пільговий торговий патент – патент, який видається суб’єктам підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю виключно товарами вітчизняного виробництва вказаними у Законі “Про патентування .”: поштові марки, конверти, періодичні видання, проїзні квитки, товари народних промислів, готові лікарські засоби, вугілля, дрова, мило господарське, сірники, насіння овочевих культур та квітів і ін. Крім цього пільговий торговий патент видається підприємцям, які здійснюють торговельну діяльність на території військових частин виключно товарами військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців. У пільговому патенті обов’язково дається перелік товарів, якими здійснюється торгівля. Вартість пільгового торгового патенту 25 грн. на весь термін дії патенту.

· короткостроковий торговий патент – на строк від 1 до 15 днів. Його необхідно придбати для торгівлі на ярмарках, виставках-продажах та інших короткострокових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товару. Вартість короткострокового торгового патенту за один день торгівлі 10 грн.

· спеціальний торговий патент – державне свідоцтво, яке засвідчує право на особливий порядок оподаткування. Такий патент мають право придбати торговці, які здійснюють торговельну діяльність в одному приміщенні, будівлі або його частині, окрім ринків, при умові, що всі суб’єкти підприємницької діяльності придбають спеціальні торгові патенти. Вартість спеціального торгового патенту встановлюється органами місцевого самоврядування щорічно.

Суб’єкт підприємницької діяльності, який придбав спеціальний торговий патент не сплачує деякі види податків та зборів: на додану вартість, на доходи фізичних осіб, на прибуток підприємств, комунальний збір, ринковий збір та деякі інші.

Юридичні особи, які придбали спеціальний торговий патент ведуть бухгалтерський облік відповідно до існуючого законодавства, а фізичні особи – вести книгу обліку доходів і витрат у порядку встановленому центральним податковим органом. Фізичні особи, які займаються виключно такими видами підприємницької діяльності, які вказані в патенті, звільняються від обов’язку подання декларації як суб’єкти підприємницької діяльності і подають декларації про свої доходи як громадяни, які не займаються підприємницькою діяльністю.Ліцензія – це офіційний документ дозвільного характеру, який дає право на заняття певними видами господарської діяльності, що відповідно до законодавства підлягає обмеженню. В Україні торговельна діяльність, яка підлягає ліцензуванню регулюється Законами: “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1.06.2000 р.та "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" Для отримання ліцензії, суб’єкт підприємницької діяльності повинен звернутися з письмовою заявою встановленого зразку до органу ліцензування. Перелік таких органів затверджений Кабінетом Міністрів України Постановою від 14.11.2000 року. Так, ліцензії на здійснення торговельної діяльності у межах своїх повноважень мають право видавати: МВС, Мінфін, Державні департаменти ветеринарної медицини, з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів, з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів. Ліцензії видані центральним органами виконавчої влади дійсні на усій території України, а видані місцевими органами влади – на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑