13. Документальне оформлення та облік продукції, отриманої від забою тварин.

На кожен випадок загибелі, вимушеного забою чи падежу тварин від стихійного лиха складається "Акт на вибуття худоби і птиці" (с.-г. ф. № 100). В акті повинні бути докладно зазначені причини й обставини вибуття тварин і птиці, а також можливе використання продукції (у їжу, на корм худобі, на знищення тощо). Акт складає в день вибуття (забою) комісія у складі зоотехніка, ветеринарного лікаря, завідувача фермою і особи, за якою була закріплена тварина. Після оформлення акт передається керівникові підприємства на розгляд і затвердження. Після затвердження акта роблять запис про вибуття поголів'я в "Книзі обліку руху тварин і птиці" (с.-г. ф. № 34) і його разом із "Звітом про рух худоби і птиці на фермі" (с.-г. ф. № 102) представляють у бухгалтерію. У випадку падежу, загибелі поголів'я з вини окремих осіб його вартість стягується з них у встановленому порядку.

1

2

3

4

5

1

Забій тварин у господарстві

 

Списано худобу на забій

23

212

5000

 

Нарахована зарплата (з відрахуваннями) працівникам забійного пункту

23

66,65

137

2

Списано на утримання забійного пункту різні матеріали

23

201

38

 

Оприбутковано шкіри від забою (за цінами можливої реалізації)

27

23

400

 

Оприбутковано м'ясо від забою

27

23

4775

3

Нестача, падіж тварин

 

Списано загиблу тварину на витрати звітного періоду

947

21

425

 

Віднесено на позабалансовий рахунок вартість загиблої тварини

072

425

 

Нарахована заборгованість винній особі (після її встановлення)

375

716

425

 

Донараховано суму збитків

375

642

475

 

Списано з позабалансового рахунка вартість загиблої тварини

072

425

 

Відшкодовано винною особою заборгованість

301

375

900

 

Перераховано до бюджету частину відшкодованої суми

642

311

475

 

Списано на фінансові результати вартість загиблої тварини

791

947

425

 

Списано на фінансові результати суму, відшкодовану винною особою

716

791

425

4.

Нестача, падіж тварин без виявлення винної особи

 

Списано тварину на витрати звітного

періоду

947

21

312

 

Віднесено на позабалансовий рахунок вартість загиблої тварини

072

312

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑