8.РІВЕНЬ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ  ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У КЛЮЧОВИХ МАКРОПО-КАЗНИКАХ.

 Якісно інтернаціоналізація, на макрорівні ,проявл. в розширенні та поглибленні світогосп. зв,язків

за рахунок підвищення міжнародної мобільності факторів та результатів вир-ва.

Кількісно інтернаціоналізація, на макрорівні, характеризується випереджуючими темпами росту міжнародної торгівлі та міжнарод. інвестування, порівняно із загальним рівнем ВВП. На рівні нац.

економік інтернаціоналізація характеризується зростанням  експортної та зовнішньо-торгівельної

квоти=(експорт або імпорт або зовнішньо-торгівельний обіг)/(ВВП)

(експорт+імпорт)/(ВВП)=зовнішньо-торгівельна квота

При розрахунку квот значення мають 2 важливі обставини:

1.величина країни і місткість внутрішнього ринку.

2.динаміка макропоказників.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑