74. Міжнарод портфельне інвестування, його сучасні особливості. Систематизація міжнарод інвестицій.

Міжнародне портфельне інвестування     (МПІ) – вкладення капіталу в іноземні цінні папери, що не дають інвесторові права реального контролю над об’єктом інвестування. До складу МПІ входять інвестиції в акціонерні ЦП ( акції, паї );

боргові ЦП (облігації, казначейські векселі, депозитні сертифікати, деривативи тощо).

Головним мотивом МПІ є прагнення розмістити капітал в таких країнах і в таких ЦП, що забезпечували б максимальний прибуток при прийнятному для інвестора ризику. МПІ здійснюються переважно за участю приватного підприємницького капіталу.

Особливостями МПІ на сучасному етапі є :

постійне зростаня обсягів МПІ. На початку 90-х МПІ складали біля 10% ВВП в найбільш розвинених країнах, в середині 90-х – до 100% і більше.

здійснення МПІ переважно між розвиненими країнами ( до 90% всього їх обсягу);

невеликий обсяг ринку МПІ порівняно  з національними ринками портфельних інвестицій і водночас значно більший за ринок міжнародних прямих інвестицій.

Систематизація міжнарод інвестицій:

за критерієм мети вкладення МІ поділяються на прямі і портфельні;

за критерієм строковості – на коротко-, середньо- і довгострокові;

за критерієм особи інвестора – на державні, приватні, міжнародних організацій і змішані та інш.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑