70.Структура укр експорту і шляхи її раціоналізації.

За період 1996-1998 років за даними платіжного балансу експорт України зменшився на 12% і склав на 01.01.1999 р.

13,7 млрд . доларів. Причому експорт до країн колишнього СРСР зменшився за 1997-98 р. на  23%, до решти світу – на 2%. Такі зміни говорять про суттєвий  ступень розриву традиційних економічних зв’язків між країнами колишнього СРСР, які вони успадкували з радянських часів і переорієнтацію споживачів укр. продукції на співпрацю з іншими контрагентами внаслідок її неконкурентоздатності .

На 01.01.2000 року платіжний баланс України мав позитивне сальдо, що пов’язано нажаль не зі збільшенням експорту, а з обмеженням імпорту.

Щодо структури укр експорту, то за даний період відбулися деякі зміни.

найбільше зменшився експорт продовольчих товарів і сільгосп.сировини  ( на 55% );

незначні зменшення в обсягах експорту відбулися в машинобудуванні, хімічній промисловості, енергетичній галузі тощо;

підвищились обсяги експорту деревини ( на 23%), легкої промисловості ( на 8,3%), металопродукції ( на 15,3%).

Це свідчить, що кризові економічні явища вплинули найбільше на базові галузі і сільське господарство, щ о значною мірою втратили свій експортний потенціал.

Шляхи раціоналізації:

підвищення частки високотехнологічної продукції в експорті шляхом застосування державних програм розвитку наукомістких галузей і стимулювання інвестицій в ці галузі;

виправлення регіональної асиметрії в розміщенні експортних потужностей (50% забезпечують Донецька, Луганська, Дніпропетровська і Одеська обл., погано використовується потенціал західних обл.);

технічна реконструкція підприємств хімічної , металургічної галузей і машинобудування з метою підвищення продуктивності  виробництва і конкурентоздатності продукції;

стимулювання експорту продукції з високим ступенем переробки, запобігання виключно сировинному спрямуванню експорту.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑