69. Конкурентний потенціал України на міжнародних ринках.

За часів СРСР Україна займала чільне місце серед  республік СРСР за рівнем розвитку промисловості , зокрема металургії , хімічної промисловості, деяких галузей машинобудування.  Сьогодні незважаючи на кризу в економіці, деякі галузі залишаються конкурентоздатними на світовому ринку.

Найбільш конкурентоздатними є такі види продукції:

вироби з чорних і кольорових металів (прокат, труби та інш);

авіаційна і ракетна техніка;

військова техніка;

промислове обладнання для видобувної  і енергетичної промисловості;

продукція хімічної промисловості   ( добрива,  красителі і т.д.) та інш.

На ринку  радіоелектроніки і комп’ютерної техніки , приладобудування Україна фактично втратила свій потенціал за умов технологічного відставання від провідних виробників цієї продукції.

Виробництво товарів для населення в Україні  зараз забезпечує тільки внутрішній ринок, причому в багатьох категоріях лише частково.

Потенційно потужною експортною галуззю є сільське господарство , але йому потрібно докорінна перебудова і реструктурізація, пов’язані з великими обсягами фінансування.

Підсумовуючи вищесказане, можна вказати, що Україна має значний експортний потенціал в галузях , що виробляють продукцію виробничого призначення і окремі види високотехнологічної продукції, в інших – її потенціал  недостатній для успішного конкурування з іншими  країнами.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑