5. Принципи МЕВ і політ серед-ще їх реалізації.

Розвиток МЕВ базується на наступних принципах, які мають загальний характер еволюційності, системності, еквівалентності обміну.

На національному рівні та у рамках міжнародних організацій розробляються та реалізуються специфічні принципи МЕВ.

Принципи (основи) МЕВ ООН:

1. суверенітет

2. територ-на цілісність і політична незалещжність держав

3. суверенна рівність усіх держав

4. ненапад і невтручання

5. взаємодія і справедлива вигода

6. мирне співіснування

7. рівноправ'я та самовизначення народів

8. мирне врегулювання суперечок

9. усунення несправедливості, що виникла внаслідок застосуання сили і позбавляє націю можливостей для її нормального розвитку

10. добросовісне виконання міжнародних зобов'язань

11. поважання прав людини і основних свобод

12. відстуність прагення і гегемонії до сфер впливу

13. сприяння міжнародній соціальній справедливості

14. міжнародне співробітницво з метою розвитку.

15. Вільний доступ до моря і від нього для неморських країн.

Принципи ЗЕД України

1) Принципом  суверенітету  народу  України  у  здійсненні зовнішньоек-ної діяльності, що полягає у:

   -  виключному  праві  народу  України самостійно та незалежно здійс-ти  зовнішньоекономічну  діяльність на території України, керуючись законами, що діють на території України;

   -  обов'язку  України  неухильно  виконувати  всі  договори і зобов'язання України в галузі міжнародних економічних відносин;

2) Принципом  свободи  зовнішньоекономічного  підприємництва  що полягає у:

   - праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно вступати у зовнішньоекономічні зв'язки;

   - праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювати її в будь-яких формах, які прямо не  заборонені  чинними  законами України;

   - обов'язку додержувати при  здійсненні  зовнішньоекономічної діяльності порядку, встановленого законами України;

   - виключному праві власності  суб'єктів  зовнішньоекономічної діяльності на всі одержані  ними  результати  зовнішньоекономічної діяльності;

3) Принципом юридичної рівності і недискримінації, що полягає у:

   - рівності перед законом всіх суб'єктів  зовнішньоекономічної діяльності, незалежно від форм власності, в  тому  числі  держави, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;

   - забороні будь-яких,  крім  передбачених  цим  Законом,  дій держави,  результатом  яких  є  обмеження  прав  і  дискримінація суб'єктів  зовнішньоекономічної  діяльності,  а  також  іноземних суб'єктів господарської діяльності за  формами  власності,  місцем розташування та іншими ознаками;

   - неприпустимості  обмежувальної діяльності з боку будь-яких її суб'єктів, крім випадків, передбачених цим Законом;

4) Принципом верховенства закону, що полягає у:

-  регулюванні зовнішньоекономічної діяльності тільки законами України;

-  забороні застосування підзаконних актів та актів управління місцевих органів, що у будь-який спосіб  створюють  для  суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності умови менш сприятливі, ніж ті, які встановлені законами України;

Принципом захисту  інтересів  суб'єктів  зовнішньоекономічної діяльності, який полягає у тому, що Україна  як держава:

- забезпечує  рівний  захист  інтересів  всіх  суб'єктів зовнішньоекономічної  діяльності  та  іноземних  суб'єктів господарської  діяльності  на  її  території  згідно  з  законами України;

-  здійснює рівний захист всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України за межами України згідно з нормами міжнародного права;

-  здійснює  захист  державних  інтересів  України  як  на її територіі,  так і за її межами лише відповідно до законів України, умов  підписаних  нею  міжнародних  договорів та норм міжнародного права;

5) Принципом еквівалентності  обміну,  неприпустимості  демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑