62. Сучасні інструменти стимулювання експорту.

Інстументи стмулювання Е (ІСЕ) – нетарифні регулятори МТ з боку держави та національних економічних інститутів для врівноваження торгового балансу та для підтримки національного виробництва.

Види ІСЕ: державне кредитування Е; змішане кредитування Е приватними і державними банками, коли держава субсидує різницю у відсотках; надання коштів по каналах допомоги; державне страхування експортних кредитів; надання податкових пільг; надання державою дозволів на створення різних фондів розвитку Е, які не оподатковуються; інформаційне та організаторське сприяння експортерам; прискорена амортизація; пряме державне субсидіювання експортерів.

Субсидії - грошові виплати, спрямовані на підтримку національних виробників та непряму дискримінацію імпорту.

Види субсидій:

       прямі - безпосередні виплати експортеру після завершення експортної операції на суму різниці його вират та його прибутку. Заборонені СТО.

       непрямі - приховане надання дотацій експортерам через надання податкових пільг, пільгового страхування, повернення імпортного мита тощо

       внутрішні - передбачає бюджетне фінансування виробництва всередині країни товарів, що конкурують з імпортом

       експортні - бюджетні виплати національним експортерам, що дозволяють продавати товар за цінами нижчими, ніж на внутрішньому ринку.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑