61. Демпінг і антидемпінгові процедури в сучасних торг відносинах.

Демпінг – метод нетарифної торгової політики, що полягає у просуванні на зовнішній ринок товарів за цінами, нижчими нормального рівня цін в даних країнах.

Види демпінгу: 1) спорадичний – епізодичний продаж надлишків товарів на зовн ринок за зниженими цінами; 2) навмисний – тимчасове навмисне зниження експ цін з метою витіснення конкурентів з ринку та наступного встановлення монопольних цін; 3) постійний - постійний Е за зниженою ціною; 4) зворотний – завищення цін на Е порівняно з цінами продажу тих самих тов-в на внутрішньому ринку; 5) взаємний - зустрічна торгівля 2х країн одним і тим самим товаром за заниженими цінами.

Антидемпіногві процедури: введення антидемпіногвих митних тарифів; квотування ввезення товарів за демпіногвими цінами; припинення торгових стосунків з державами, що застосовують демпінг; законодавчі акти та адміні-стративні формальності; стимулювання нац-го виробництва - передбач пріорітет держ замовлень національних виробників над зарубіжними, навіть якщо зарубіжна продукція дешевша.

Антидемпінгова політика є протекціонізмом. Так, американці використовують назву “захист від демпінгу” для обмеження законної торгівлі шляхом введення неоправданого мита. Часто те, що називають демпінгом, є результатом теорії порівняльних переваг. Зловживання антидемпінг-овимими процедурами може зависити ціну імпорту, і на внутрішньому ринку послабиться конкуренція. Це призведе до підвищення цін на національному ринку за рахунок споживачів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑