58. Тарифне регулювання експортно - імпортних операцій.

Митний тариф:

       інструмент торгової політики та держ регул-ня внут ринку країни при його взаємодії із світовим ринком

       конкретна ставка митного стягнення, яку належить сплатити при ввозі / вивозі певного товару на митну територію країни.

Митне стягнення - обов-ий внесок до бюджету, що стягується митними органами при імпорті товарів з метою підвищення їх ціни та надходжень до держбюджету країни-імпортера.

Митна тер-рія країни - це регіон, перетинання кордону пов`язано із зміною митного режиму та яка контролюється державою.

Функції митних тарифів:

а) фіскальна - стосується експортних і імпортних стягнень і розгляд-ся як джерело надходжень до держбюджету

б) протекціоністська - імпорту, пов`язана із захистом виробників

в) балансувальна - експорту, викор-ся з метою запобігання Е товарів, які на світовому ринку продаються за цінами меншими, ніж на національному.

Види митних тарифів:

а) за способом стягнень:

       адавлорні (у % від вартості)

       специфічні (за 1-цю товару)

       комбіновані

б) за об`єктом обкладання:

       імпортні - при імпорті товару на ринок певної країни

       експортні - товари, що вивозяться за межі митної тер-рії країни

       транзитні - товари, що перевозяться через мит тер-рію країни

в) за хар-ром:

       сезонні - стягнення, що застос-ся для оперативного регул-ня МЬ продукцією сезонного хар-ру

       антидемпінгові – застос-ся у випадку ввезення на тер-рію країни товарів за ціною, нижчою за нормальну для даної країни ціну

       компенсаційні – застос-ся до товарів, при вир-ві яких викор-ся субсидії

г)за походженням:

       автономні – вводиться згідно одностороннього рішення органів держ влади

       конвенційні - на базі угод про митний союз

       преференційні - з меншим рівнем ставок для підтримки Е

д) за типами ставок:

       постійні - не змінюються

       змінні - змін-ся у встановлених випадках (при коливанні цін)

е) за способом обчислення:

       номінальні - у мит тарифі

       ефективні - для товарів з деякими імпортними складовими.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑