50. МТ через посередників. Сутність та сучасні особливості біржової торгівлі.

МТчП - купівля-продаж товарів, що здійснюється по дорученню експ-ра / імп-ра незалежним від нього посередником на основі спец угоди чи окремого доручення.

У межах ТчП виділяють операції з перепродажу, комісійні, агентські та брокерські операції.

Посер-і операції виконують посередники (посер-і фірми). Посередник- особа, що поєднує сторони, які бажають укласти угоду. Серед них виділяють торгові дома, експортні та імпортні фірми, дистриб`ютери, комісійні фірми, агентські фірми, брокерські фірми тощо.

Сучасні особливості ТчП:

а) укрупнення, транснаціоналізація

б) спеціалізація за товарами, видами діяльності, послугами та ін

в) підвищення ефективності експ-імп операцій

г) підпорядкування невеликих посер-х фірм вел виробникам і навпаки

д) створення посередниками власних потужностей для переробки продукції, збутом якої вони займаються.

Серед посередників виділяються т.зв. інституціональні, до яких відносяться тов біржі.

Тов біржі бувають:

а) за сферою діяльності:

національні

міжнародні

б) за номенклатурою товарів і специфікою операцій:

універсальні

спеціалізовані (шир і вузьк профілю).

Тов біржа - особливий вид постійно діючого ринку, на якому за певних умов укладаються угоди купівлі-продажу на масові товари, яким притаманні родові ознаки і які є якісно однорідними чи взаємозамінними. Вони не потребують попереднього огляду.

М-н тов біржі від нац відрізняють:

а) обслуговування конкретних світових товарних ринків

б) участь у бірж опер-х контрагентів з різних країн

в) вільні режими м-н переказів, прибутків

г) здійснення арбітражних операцій.

На м-н тов біржах проводять:

а) угоди на реальний товар

б) фьючерсні операції

в) спекулятивні операції

г)опер-ї хеджирування (страхування).

Об`єктами бірж Т є > 70 видів товарів - 15-20% світової тов номенклатури. М-н бірж центри - США, Англія, Японія - 90% світ бірж операцій.

Функції тов біржі: надання цінової інфор-ї, інфор забез-ня ринку. 90% бірж опер-й - фьючерсні, спекулят, страхові.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑