43. Показники міжнародної торгівлі та їх системитизація. Товарна структура світової торгівлі.

Міжнародна торгівля являє собою обмін товарами та послугами між державнооформленими національними господарствами.

Показники міжнародної торгівлі можна класифікувати за таким принципом:

1.Показники обсягів:

експорт- продаж товатів з вивозом за кордон;

імпорт- закупівля і вивіз іноземних товарів з метою реалізації їх на внутрішньому ринку своєї країни;

зовнішньоторговий оборот – сума вартостей експорту та імпорту країни або груп країн за певний період;

фізичний обсяг торгівлі – оцінка імпорту та експорту товарів у незмінних цінах одного періоду, яка дає уяву про рух товарної маси без урахування впливу зміни цін;

генеральна (загальна) торгівля - прийняте у статистиці зовнішньої торгівлі визначення зовнішньоторгового обігу, включаючи транзитні товари.спеціальна торгівля – охоплює по імпорту іноземні товари, випущені з митниці, а по експорту – товари національного походження вироблені, перероблені чи дороблені у країні, вивезені за кордон кінцевим чином.2.Показники структури: товарна структура – склад та співвідношення зовнішньої, міжнародної та світової торгівлі по групах товарів; географічна структура – характеризує розподіл зовнішньої, міжнародної та світової торгівлі по країнах, групах країн та регіонах світу;

видова структура – розподіл зовнішньої, міжнародної та світової торгівлі по видах товарного обміну;

інституціональна структура – розподіл зовн., міжнар.та світової торгівлі по об’єктах та методах товарного обміну.

3.Показники динаміки: темпи зростання та приросту відповідних показників.4.Показники результатів:сальдо торгового балансу;

сальдо балансу послуг та некомерційних операцій;

“умови торгівлі” – відношення індексу середніх цін експорту до індексу середніх цін імпорту за певний період;

обсяг експорту, імпорту та зовнішньоторгового одороту на душу населення;

експортна, імпортна, зовнішньоторгівельна квоти.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑