18. Характеристика системи регулювання МЕД в Україні.

Система регулювання МЕД в України, повноваження її органів викладені в Законі України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

Найвищим органом, що здійснює регулювання МЕД, є Верховна Рада Україхни. До її компетенції належить прийняття, зміна і скасування законів, що стосуються МЕД; затвердження головних напрямків МЕД України; внесення змін в систему регулювання МЕД; укладання міжнародних договорів України; встановлення спеціальних режимів МЕД на території України тощо.

Кабінет міністрів України має такі функції:

розробка заходів зовнішньоекономічної політики ;

координація діяльності міністерств і інших державних органів в сфері регулювання МЕД;

проводить переговори і укладає міжурядові договори з питань МЕД згідно законодавства україни;

забезпечення складання платіжного балансу країни та інш.

НБУ виконує такі функції:

операції з золотовалютним резервом України, розрахунки за державними позиками;

представляє інтереси україни у відносинах з ЦБ інших держав і міжнародними фінансовими установами;

регулює курс гривні і т.д

Міністерство зовнішньоекономічних відносин забезпечує проведення єдиної політики в сфері МЕД і її координацію.

Інші державні органи здійснюють регулювання МЕД в межах своїх повноважень.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑