17. Правове регулювання МЕД на національному, міжнародному і наднаціональному рівні.

Національний рівень.

На національному рівні МЕД регулюється нормами національного законодавства.  Ці норми  застосовую ться тільки до економічних суб‘єктів, що є суб‘єктами МЕД даної країни за її законодавством . Таким чином, діяльність іноземних суб‘єктів МЕД і інших  держав не підлягає регулюванню на національному рівні, доки ця діяльність не відбувається на території даної країни.

Міжнародний рівень.

На міжнародному рівні МЕД регулюється  нормами міжнародного економічного права, що втілені в його джерелах – міжнародних економічних договорах, рішеннях міжнародних економічних організацій, міжнарод- но- правових звичаях тощо. Суб‘єктами МЕП є лише держави і міжнародні організації, тобто на цьому рівні регулювання МЕД відбувається шляхом визначення прав і обов‘язків держав в сфері МЕД.

Наднаціональний  рівень.

На наднаціональному рівні держави , що входять до певних блоків або угрупувань, частково позбавлюються самостійності в прийнятті рішень в деяких галузях шляхом делегування повноважень наднаціональним органам управління, рішення яких в межах їх компетенції є обов‘язковими до виконання всіма державами-членами даного угрупування, тобто на цьому рівні регулювання МЕД відбувається в рамках інтеграційних угрупувань і носить характер встановлення норм здійснення МЕД для групи держав.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑