150. Вільні економічні зони у світовій і вітчизняній економічній практиці.

За визначенням експертів ООН, “ВЕЗ – обмежені промислові райони, які представляють собою частину території країни з безподатковим торгівельним і митним режимом, де іноземні фірми, які виробляють прдукцію головним чином на експорт, користуються низкою податкових і фінансових пільг”. У зарубіжній практиці ВЕЗ є, як правило, невеликими територіальними анклавами з особливо сприятливим режимом для діяльності іноземного капіталу, слабко пов’язаними з національним ринком і орієнтованими переважно на розвиток експорту. Зарубіжні країни створюють ВЕЗ для розвитку певних галузей промисловості (Китай – обробна, орієнтація на експорт), збільшення торгового обороту (США – більше $46 млрд), розвитку наукоємних та ресурсозберігаючих технологій, інтенсифікації наукових досліджень, перерозподілу промисловості з центру на периферію (технополіси Японії). ВЕЗ дозволяють отримувати значні прибутки, розвивати науку та пріорітетні галузі економіки. На Україні ситуація специфічна – немає чіткої законодавчої бази; статус зони надається часто необгрунтовано; ВЕЗ в Укрвїні не виконують своїх функцій; корупція. Більшість Українських зон надають пільги тільки певним підприємствам, які беруть участь у вузьких проектах. Основною метою створення ВЕЗ в Україні є залучення інвестицій, сучасних технологій і менеджменту для розв’язання специфічних проблем кожного регіону окремо. Задача ВЕЗ полягає у структурній перебудові  економіки України, на яку потрібно близько $100 млрд. протягом 10 років, і відродженню виробництва за рахунок мобілізації і залучення зовнішніх джерел фінансування.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑