149. Рівень, проблеми та перспективи транснаціоналізації укр. економіки.

Відмітною рисою останніх десятиріч стало формування міжн співробітництва, рухомою силою якого є транснаціональні корпорації. Участь Укр у системі інтегрованого міжн вва можна визначити за двома напрямками: внутрішній, тобто стимулювання створення власних транснаціональних структур (зокрема, створення фінансово-промислових груп ФПГ); - зовнішній, тобто  стимулювання притоку прямих іноземних інвестицій та включення укр підв у ланцюги зарубіжних корпорацій. Щодо реалізації першого напрямку, в Укр на сьогоднішній день лише відбувається формування нормативно-правової бази, що визначає сутність, структуру та порядок створення і діяльності ФПГ, в тому числі тарнснаціональних. Передбачається створення понад 40 укр-рос-ких ФПГ. Що стосується другого напрямку, то його реалізація повязана з розроюкою і впровадженням ефективної системи регулювання за притоком і розміщенням іноземних інвестицій та створення сприятливого інвестиційного клімату в країні. В екку Укр у 1992-1998 рр було залучено  лише близько 2,8 млрд дол прямих інвестицій.На жаль, наша країна поки є лише спостерігачем процесу інтеграції та глобалізації ТНК. Цьому заважає досить багато чинників, серед яких можна виділити цілу низку ризиків: політико-законодавчих, валютно-фінансових, інфраструктурних, екологічних. Можна виділити наступні потенційні переваги, які здатні принести в Укр ТНК: модернізація ввва, покращення загального уравлінського рівня, антикризові гарантії, можливість ефективного використання структури ТНК, створення нових робочих місць, залучення передових технологій тощо..З негативних фаторів слід відзначити, що Укр доведеться протягом тривалого часу миритися з ситуацією, що провідні укр виробники у складі ТНК будуть перебувати на другому плані. Разом зх тим, можна буде відзначити посилення залежності Укр екки від провідних корпорацій світу. Для Укр на сьогоднішній день основним напрямком в  державній політиці може стати залучення самостійних фліалів, які використовують стратегії простої інтеграції, або стратегії, орієнтовані на обслуговування ринків приймаючих країн. Адже досвід свідчить, що такі компанії, як «Кока-кола», «Еппл компютер», «AT&T» реалізують в Укр саме ці стратегії. Це дозволить найближчим часом говорити про експансію в нашу країну інтелекту, технологій,капіталу з боку провідних ТНК світу, що в свою чергу стане потужною рушійною силою в реалізації стратегії економічного зростання держави. Але не потрібно також нівелювати той факт, що в сучасних умовах жодна країна, не маючи власних потужних ТНК, не може виступати повноправним та конкурентноспроможним гравцем на світовому ринку в умовах його глобалізації та інтернаціоналізації. Отже, дане завдання повинно стати для Укр одним із пріоритетних.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑