12.ПРОЦЕСИ  “ЕКСТЕРНАЛІЗАЦІЇ” ТА  “ІНТЕРНАЛІЗАЦІЇ” В  СУЧАСНІЙ  МІЖНАРОДНІЙ

ЕКОНОМІЦІ.

Інтернаціоналізація розвивається двома шляхами – екстернальним та інтернальним. Екстерналізація-це

процес розширення міжнародної діяльності фірм за рахунок використання конкурентних переваг партнерів на зарубіж.ринках,що динамізує міжнародну торгівлю товарами та послугами в традиційній

структурі відповідних національних ринків. Інтерналізація – процес створення внутрішньо-корпорат.

ринків через організацію власних філіалів, дочірніх компаній, а також шляхом придбання контролю

над вже діючими фірмами, які функціонують у сферах “постачання-вир-во-збут”, що цікавлять ТНК.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑