142Передумови і особливості інтеграції України у сучасну світогосподарську систему.

.Безпосередня і активна участь України в сучасних інтеграційних процесах об’єктивно зумовлена перевагами МПП, а також потребою подолати штучну відокремленість нашої держави од світового госп-ва, до якої спричинилися односторонній її розвиток в межах високоспеціалізованих СРСР і РЕВ, деформована зовнішньоекономічна політика й створені механізми зовнішньоекономічної діяльності, нерозвинені товарно-грошові відносини та національні ринки товарів, послуг, праці та капіталу.

Для ефективної і організаційно оформленої інтеграції України в сучасні світогосподарські зв’язки необхідні певні політико-правові, економічні, соціально-культурні та інфраструктурні передумови.

Політико-правові: політичне визначення України; забезпечення територіальної цілісності та створення адекватної системи національної безпеки; безумовне виконання міжнародних зобов’язань, особливо в сфері прав людини; установлення прийнятої форми громадянства; перегляд існуючої практики політичних зв’язків з державами колишнього СРСР;  пряма участь у глобальних і регіональних політичних процесах; формування відповідного законодавства і вироблення ефективних механізмів та інструментарію його виконання.

Економічні форму-ся завдяки чинникам: економічному та інституційному забезпеченню суверенітету; оцінці економічного потенціалу і напрямків структурної перебудови;  розробці та реалізації обгрунтованої програми переходу до ринкових відносин з пріоритетом роздержавлення й приватизації, соціального захисту населення; оцінці експортного потенціалу, виробленню експортно-імпортної стратегії та адекватного механізму регулювання зовн-екон діяль-с; включення національної грошової одиниці в систему міжнародних розрахунків; розв’язання проблеми зовнішньої заборгованості та розподілу активів колишнього СРСР шляхом відповідних переговорних процесів.

Соціально-культурні: відродження і виховання почуття власної гідності, створення умов соціально-культурної життєздатності народів України; формування сучасної, орієнтованої на світові пріоритети системи народної освіти; розвиток контактів з українцями, які проживають за межами України.

Інфраструктурні: розвиток транспортних комунікацій, необхідних для норм-ної життєдіяльності суверенної держави; розвиток сучасних інформаційно-комунікаційних систем з включенням їх до міжнародних систем.

Особливості України як потенційної учасниці міжнародних економічних угруповань: відсутність досвіду державності, необхідність здобуття справжнього суверенітету; нерозробленість політико-правових регуляторів та інструментів; нерозвиненість ринкових відносин; інерція погіршення економічного стану; запас соціальної витримки населення, який виснажується.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑