11. Пріорітети укр політики в умовах глобалізації економічного розвитку.

Позитивними зрушеннями в бік забезпечення внутрішніх передумов інтеграції У є, насамперед, введення в дію з 01.01.2000 нових стандартів бухобліку, стратегія укр підприємств на  збільшення прозорості  їх економічної діяльності, створення законодавчих передумов для виходу укр підприємств на міжнародні фінансові ринки, вдосконалення механізму приватизації та перехід до грошового етапу приватизації держ підприємств, заходи з боротьби проти корупції, заходи з розвитку національного фондового ринку, наявність високорозвинутої банківської сфери з передовою інфраструктурою.

До внутрішніх економічних умов, що гальмують процес інтеграції У в західні політичні та економічні структури відносяться: проблема закриття ЧАЕС, повільне просування У шляхом реформ, економічна криза, політична і соціально-економічна нестабільність, несприятлива екологічна ситуація та ін.

Саме внутрішні передумови інтеграції є визначальними, оскільки зовнішні умови є похідними від них.

Зовнішні фактори інтеграції У на макро рівні включають передусім міжнародні двосторонні договори У з іншими країнами та участь У в міжнар дежавних та недержавних організаціях  та  інтеграційних угрупованнях.

Довгострокова мета зовн-екон політики У- вступ до ЄС; в середньостроковому плані У прагне до створення зони вільної торгівлі з ЄС та набуття статусу асоційованого члена в ЄС.

ЄАВТ (Європейська Асоціація вільної торгівлі)- створена в 1960 Австрією, Вбританією, Данією, Норвегією, Португалією, Швецією та Швейцарією. Країни виходили з ЄАВТ та вступали до ЄС. Зараз ЄАВТ включає лише три країни: Швейцарію, Ісландію та Норвегію. Ці країни поки-що не є членами ЄС через наявність багатих власних ресурсів.

З 1995р. Центрально-європейська угода про зону вільної торгівлі (CEFTA) включає 5 членів: Угорщину, Польщу, Чехію, Словаччину та Словенію. Мета - лібералізація взаємних товарообмінів та усунення дискримінаційних обмежень.  Країни Центр та Східн Європи (ЦСЄ) - важливі торгово-економічні партнери У. За останні роки  значно зросла роль двосторонніх стосунків між У та країнами ЦСЄ. Їм притаманні схожі проблеми, як наприклад створення сприятливого інвест клімату, нестача оборотних коштів. Пріоритетні напрямки вдосконалення  інвест клімату: відновлення для СП податкових привілеїв, введення под пільг для частини прибутку, що інвестується, диференціація податкових пільг у галузевому розрізі, усунення подвійного оподаткування прибутку, який одержує іноземний учасник СП, формування системи страхування від політичних та економічних ризиків. І ЦСЄ, і У бажають інтегруватися до Зах Є. Але це важко зробити поодинці, більші шанси, якщо У та ЦСЄ об”єднають свої зусилля. Щоб стати повноправним членом CEFTA, необхідно виконати ряд умов : вступити до ГАТТ/ВТО,  укласти договори про  вільну торгівлю з кожною країною-членом, мати статус асоційованого члена ЄС.

Представники іноз капіталу вважають, що головні причини ризиків в У та країнах Східної Європи - це нестабільна політ та соц-економ ситуація, незавершеність організац-правових та економічних перетворень, висока регулююча роль держави.

В 1992р. державами Причорномор”я, а також Албанією, Азерб, Вірм та Грецією підписано Декларацію про причорноморське  ек співробітництво. Частка У в ст капіталі ЧБТР- 13,5%. Основні завдання У в рамках причорноморського співробітництва полягають в розширенні експортної бази, орієнтованої на ринки сусідніх країн, налагодження з ними виробничо-коопераційних зв”язків і наук-тхн співробітництва, створення необхідної соц-економічної інфраструктури.

Найважливішими зовн-ек партнерами У залишаються республіки  колишнього СРСР, що тепер об”єднані в СНД, до якого ввійшли всі члени колишнього Союзу, крім Прибалтики.

Росія – четвертий найбільший іноз інвестор в У.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑