132. Шляхи формування і фактори ефективності  регіональних інтегр. угрупувань.(ІУ)

Передумовами  для створення ІУ в регіоні є політико-економічна і соціальна однорідність країн регіону, сталі економічні зв’язки між ними на взаємовигідних началах , значний досвід відносин в минулому тощо. Ще одним важливим фактором є наявність сильної конкуренції країн даного регону з іншими країнами і їх угрупуваннями в галузях міжнародної торгівлі, науки і техники тощо.

Первинними формами інтеграційних угрупувань  є зони преференційної та вільної торгівлі. Вони дозволяють максимізувати  обсяги міжнародної торгівлі між країнами –учасницями, стимулювати  виробників-резидентів цих країн до розширення виробництва і кооперації, захистити їх  від небажаної конкуренції з боку виробників з третіх країн, особливо в галузях, спрямованих на виробництво споживчих товарів. Поступово більшість таких угрупувань переходять до форми митних союзів, що усилюють захист внутрішнього ринку країн-участниць. Подальша інтеграція потребує створення координаційних і управляючих установ з широким спектром повноважень, при цьому уряди країн частоково позбавлюються самостійності в галузі економічної і зовнішньої політики. Цей крок часто є неприйнятним для урядів країн за різних причин ( питання безпеки, проведення економічних реформ тощо). Тому такі форми інтеграції , як спільний ринок, валютний і економічний союз в чистому вигляді зустрічаються досить рідко.

Ефективність ІУ можна оцінити за економічним ефектом, що спричинило його утворення. Показниками можуть бути темпи зростання обсягів експорту взагалі і в країни-учасниці зокрема, зниження обсягів імпорту з третіх країн, розширення вітчизняного виробництва і розвиток галузей економіки, що раніше були в кризовому стані за умов конкуренції з іноземними виробниками. Розвиток економіки виражається в зростанні ВВП і інших макроекономічних показників, зменшенні безробіття тощо.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑