128. Україна в процесах міжнарод трудової міграції.

Характер участи україни в процесах МТМ обумовлений низкою чинників, серед которих варто назвати її географічне становище, політико-економічне і соціальне становище, історичні традиції тощо.

Україна за географічним становищем є своєрідним буфером між державами СНД і східноєвропейськими країнами, що в свою чергу мають границі з державами ЄС. Тому через україну проходять шляхи міграції робочої сили з східних країн СНД і країн Азії до центральної Європи. Частина мігрантів залишається в Україні, поповнюючи кількість безробітних.

З іншого боку, існує значний досвід міграції українського населення до західно- європейських країн , США, Канади і Австралії. Перша хвиля міграції до цих країн почалась на початку нашого століття  в західній україні . Певна кількість населення емігрувала в 20-і-30-і роки. Причинами цієї міграції були нищета і безробіття, а також війни. Сьогодні перші два фактори є основною причиною трудової міграції з україни. Головними реціпієнтами української робочої сили є Німеччина, США, деякі інші європейські країни. Слід зауважити, що в межах цього процесу існують два потоки  працівників – потік низкокваліфікованої робочої сили і потік висококваліфікованих працівників, що отримав назву “відтік умів”. Останній найбільш шкодить науковому потенціалу України, оскільки в рамках цього потоку Україну залишають найперспективніші вчені і спеціалісти.

Трудова міграція між країнами колишнього СРСР зараз практично  зникла за умови практичної ідентичності економічних умов, рівня зарплати тощо.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑