124.Регулювання трудової міграції на національному, міжнародному і наднаціональному рівнях.

 Міжнародна міграція робочої сили(ММРС)- це переміщення робочої сили між країнами світового співтовариства. Це процес організованого чи стихійного переміщення працездатного населення з країни в країну. Р івні регулювання ММРС:

1.Національний-сукупність мір окремої держави по здійсненню міграційної політики в своїк країні.На національному рівні політика здійснюється : міністерством праці, міністерством юстиції, міністерством внутрішніх справ, національними міграційними службами, посередницькими міграційними фірмами.2. Міжнародний рівень- система засобів по регулюванню міжнародної міграції робочої сили в регіонах світового співтовариства.На міжнародному рівні політика здійснюється такими органами: міжнародною організацією праці(МОП) та міжнародною організацією міграції(МОМ). Членами МОП є: уряди країн- учасниць, профсоюзи, організації підприємців. Основні задачі МОП : регламентація робочого часу, регламентація набору роб. сили , боротьба з безробіттям, забезпечення нормальних умов життя емігрантів, захист робітників від профзахворювань, реформування питань соцстрахування і соцзабезпечення. Основні задачі МОМ: розробка довгострокових програм в області регулювання  міграційних потоків; надання допомоги в питаннях організації міграції, розвиток технічного співробітництва в області міграції, попередження “відпливу інтелекту” і рееміграції.

3. Наднаціональний рівень : реалізується при створенні зрілих інтеграційних угрупувань країн. Включає міри по регулюванню ММРС в межах інтеграційного об’єднання.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑