10. Економічний глобалізм і його сучасні прояви.

Глобалізація є продуктом епохи постмодерну, переходу від індустріальної до постіндустріальної стадії економічного розвитку, формування основ ноосжерно-космічної цивілізації.

Основними ознаками цього процесу є зростажча взаємозалежність економік країн світу, все більша цілісність та єдність світового господарства, в основі яких – посилення відкритості національних ринків, поглиблення міжнародного поділу праці. Водночас підвищується загроза глобальної ядерної катастрофи, нарастання парникового ефекту, втручання в природу людини шляхом генної інженерії, клонування тощо.

Основні риси сучасної глобалізації:

Зростання відкритості економік провідних країн світу

Регіоналізація світової економіки

Зростання в останні роки світового фінансового ринку, фінансових трансакцій

Розвиток багатонаціонального підприємництва

Використання у виробництві глобальних джерел розвитку

Зростання кількості міграційних потоків між країнами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑