120. Міжнародна міграція робочої сили

(ММРС)- це переміщення робочої сили між країнами світового співтовариства. Це процес організованого чи стихійного переміщення працездатного населення з країни в країну. Має як позитивні, так і негативні наслідки для країни імміграції.

Позитивні:1. країни імміграції мають сутєві вигоди від підготовки спеціалістів іншими країнами.

2. Фірми країн імміграції мають економію за рахунок нижчої оплати праці іммігрантів, і за рахунок того, що праця іммігрантів дає змогу знизити загальний рівень зар. плати.3.Грошові перекази емігрантів на батьківщину сприяють розширенню реалізації товарів країн іміграції за кордоном. 4. Збільшення об’єму робочої сили. 5.Забезпеченя робочою силою соціально непривабливих робочих місць.6. Підвищення темпів зростання НТП. 7. Збільшення об’єму національного доходу.8. Збільшеня об’єму випуска продукції.Негативні:1. зниження ціни робочої сили. 2. Наплив робітників з-за кордону ускладнює проблему зайнятості в країні, негативно впливає на економіче становище місцевих працівників.3. Посилення соціальної напруги.4. Поряд з економічними виникають культурні, правові та інші проблеми.

121. Міжнародна міграція робочої сили(ММРС)- це переміщення робочої сили між країнами світового співтовариства. Це процес організованого чи стихійного переміщення працездатного населення з країни в країну. Має як позитивні, так і негативні наслідки для країни еміграції.

Позитивні: 1. для країн еміграції повернення досвідчених кваліфікованих робітників після роботи за кордоном сприяє розвитку національної економіки. 2. Зниженя рівня безробіття 3. Зниження рівня соціальної напруги 4. Приплив валютних засобів: податки з прибутків фірм-посередників, котрі здійснюють вербуваня робочої сили за кордоном; податки з безпосередніх грошових переказів мігрантів на батьківщину для підтримки сімей; особисте інвестуваня емігрантів: привезення на батьківщину засобів виробництва і предметів довгострокового використання; купівля землі; купівля нерухомості;

купівля цінних паперів;

Негативні: 1. Змешення об’єму національного доходу 2. Зниження об’єму випуска продукції 3. Зниження темпів росту НТП 4. Національна економіка втрачає наймобільнішу і, як правило, найкращу частину трудових ресурсів. Це веде до старіння структури трудових ресурсів. 5. Серйозною є проблема реадаптації робітників, які повертаються після роботи за кордоном і відвикли від місцевих умов праці та життя.6. Особливо негативні наслідки має відплив висококваліфікованих спеціалістів та вчених.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑