119. Характеристика видів міжнародної міграції робочої сили.

Найбільш грунтовна класифікація видів міжнародної міграції робочої сили, що розглядається у скчасній літературі, і виділяється за напрямками, наступна :Характер переміщення населеня1). внутрішня міграція – населення переміщується між окремими регіонами всередині країни;2). зовнішня міграція – зв’язана із переїздом робочої сили з однієї країни в іншу тобто за межі своєї країни;3). інтеграційна міграція – переміщення населення в середині країн інтеграційного об’єднання.Час здійснення ММРС :1). кінцева ( без повернення ) міграція – виїзд населення в іншу країну на постійне місце проживання 2). тимчасова ( з поверненням ) міграція – виїзд населення в іншу країну на певний період часу;3). сезонна міграція – виїзд населення в іншу країну в певний період часу і на певний термін ( проведення сільськогосподарських робіт);4). маятникова міграція ( що часто повторюються ), що передбачає, що робітники живуть в одній країні, а працюють постійно або тимчасово в іншій, характерна для птикордонних районів країн світової спільноти ( Пльша, Німеччина )Напрямок руху :1). еміграція – виїзд працездатного населення з країни перебування для довготермінового або постійного проживання в іншу країну; 2). імміграція – прибцття робочої сили в дану країну із закордону; 3). рееміграція – це в’їзд іммігрантів з країни імміграції або повернення емігрантів на батьківщину.Різниця між числом іммігрантів і емігрантів називається міграційним сальдом.Організація ММРС : 1) добровільна міграція – непримусове переселення населення;2)рганізована – переміщення населення яке здійснюють спеціальні фірми згідно національного законодавства (організований набір працівників);3)сомодіяльна – нелегальнепереміщення населення за межі своєї країни;4)примусова – виселення громадян зі своєї країни на основі рішення судових органів.Професійний склад :1)міграція працівників;2)міграція спеціалістів;3)міграція працівників гуманітарних професій.Якісний склад :1)міграція робочої сили низькоїкваліфікації;2)міграція робочої сили високої кваліфікації;3)міграція вчених (“відплив інтелекту” або “відплив умів”) – безповоротна або 4)довготривала еміграція вчених або висококваліфікованих спеціалістів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134  Наверх ↑