135. Валютна  структури світ ринку позичкових капіталів.

Світ ринок позич-их кап-ів -механізм акумуляції та перерозподілу світ фін рес-ів, який діє під впливом попиту та пропозиції на позичковий кап-л з боку позичальників та кредиторів з різних країн. Визначають світовий ринок позичкових кап-ів ще як частину ринку позичкових кап-ів, де здійс-ся рух грошового кап-лу між країнами на умовах повернення і сплати %, а також фор-ся попит і пропозиція на кап-л.

Валютна ст-ра склад-ся з 3 елементів:

1.нац ринку валюти-викор-ня позичальниками та кредиторами нац валюти даної країни

2.міжн ринку валюти-хар-ся викор-ям нац валюти і міжнар коллект-ої валюти.

3.євроринку валюти- відношення між позичальниками та кредиторами з приводу використання грошових засобів в валютах, що ф-ть як позичковий кап-л поза країн свого походження.

136. Остовні фактори що впливают на масштаб,структуру та динаміку інвест-ня.

Випереджаюче зростання портфельних інвестицій пояснюється тим, що, з одного боку, організацію і розміщення їх за кордоном дедалі частіше здійснюють інститути, які не володіють значними грошовими ресурсами й широкою інформацією про стан  світового ринку цінних паперів (трастові й страхові компанії, пенсійні фонди, банки та інші фінансові установи), а з іншого – тим, що портфельні вкладення часто використовують не тільки як додаткове джерело прибутку, скільки для проникнення у високомонополізовані галузі, великі й найбільші корпорації.

Також впливє: ек. Стабільність в країнах, інвестиційний клімат та ін.

137. Остовні шляхи входження Укр. До глобального середовища

Напрямки інтеграції: 1. лібералізація зовнішньої торгівлі .2. створення клімату для іноземного інвестування та підприємництва ..3. участь у процесі МП праці.4. розвиток інтегр. зв'язків з Сх Європою, ЄС, СНД та ін країнами. 5. розвиток зв'язків з міжнар-ми екон-ми і валютно-фінансовими організаціями. Перспектива інтеграції у ЄС України залежить значною мірою від вирішення ряду економічних проблем. Тільки в результаті успішного здійснення ринкових реформ і досягнення високого рівня розвитку економіки Україна може претендувати на членство у Європейському Союзі. Розвиток відносин з Європейським Союзом у довгостроковій перспективі має залишатися одним із пріоритетів зовнішньоекономічної політики України.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  Наверх ↑