124. Хар-ка діяльності осн. міжн. фінансових центрів.

МВФ – це організація акціонерного типу. Його ресурси формуються за рахунок внесків країн-учасниць відповідно до встановленої для кожної країни квоти. Розмір квоти залежить від рівня економічного розвитку країни та її ролі в світовій економіці й міжнародній торгівлі. Квота переглядається кожні 5 років. Основними завданнями МВФ є: -сприяння розвитку міжнародної торгівлі та валютного співробітництва встановленням норм регулювання валютних курсів та контролю за їх дотриманням;-сприяння багатосторонній системі платежів та ліквідація валютних обмежень;-надання валютних кредитів державам-членам для вирівнювання платіжних балансів; --організація консультативної допомоги з фінансових і валютних питань. Офіційні цілі усіх членів Групи Світового банку – зменшення бідності і підвищення життєвих стандартів країн-членів шляхом сприяння економічному розвитку останніх і залучення ресурсів з розвинених країн до країн, що розвиваються. Кожна з установ Групи Світового банку має свої функції і відіграє самостійну, якісно відмінну роль.

Мета Світового банку – сприяння економічному прогресові  на користь найбідніших верств населення в країнах, що розвиваються, і фінансування інвестицій, які сприятимуть економічному зростанню. Інвестиції спрямовуються як на будівництво доріг, електростанцій, шкіл, зрошувальних систем, так і на сприяння розвитку сільськогосподарських структур, перекваліфікацію вчителів, програми поліпшення харчування дітей та вагітних жінок.

125. хар-ка ек.факторів що впливають на платіжний баланс держави

Темп інфляції: В результаті надмірного підвищення цін  тов. та посл., що вир-ся в середині в країні, стають надмірно дорогими для покупців – нерезидентів. В силу цього підвищ. скорочується рівень експорту. Одночасно із-за підвищ. рівня цін імпортні тов-ри стають все більш принадливими для покупців в порівнянні з товарами, що вир-ся в цій країні. Це сприяє збільшенню обсягу імпорт. операцій. Реальний ріст ВВП: Високі темпи росту ВВП ведуть до збільш. обсягів імпорту тов.та посл. Ця тенденція пояснюється тим, що високі темпи росту ВВП означають, що підвищ-ся рівень прибутків в середині країни, частина яких може бути викор-на на імпорт. Низькі темпи росту ВВП, навпаки, приведуть до зниж. рівня імпорту тов.та посл. Процентні ставки: Рівні % ставок впливають на потоки капіталу, що вливаються в ринок облігацій і викор-ся для інвестицій в грошовий ринок. Якщо в країні підвищ-ся % ставки, то можна чекати збільш. притоку капіталу для інвестицій в облігації з високою прибутковістю та в ін. інструменти грошового ринку. І навпаки, якщо % ставки зниж-ся, то можна чекати відтоку капіталу, тому що фінансові центри ін. країн стають більш принадливими для інвесторів. Валютний курс “спот”: Валютний курс “спот” впливає на: -Відносну варт-ть імпорт. товарів в порівнянні з вартістю товарів, що вир-ні в середині в країні.--На відносну вартість експорт. товарів в порівнянні з тов-ми ін. країн (в країнах – імпортерах). Високий курс іноз. валюти перешкоджає проведенню імпорт. операцій та сприяє проведенню експорт. операцій. І навпаки, низький курс інозем. валюти створює сприятливі умови для імпорту та перешкоджає експорту.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  Наверх ↑