122. Функції та осн.особливості сучасних валютних ринків.

Валютний ринок – як економічна категорія - це система стійких економічних та організаційних відносин, пов’язаних з операціями купівлі – продажу іноземних та платіжних документів в іноземних валютах.

Функціі: Забезпечення виконання міжнародних розрахунків – ця функція виконується валютними ринкам з початку їх існування і є первинною по відношенню до всіх інших функцій бо  валютні ринки виникли саме для її реалізації .

Забезпечення ефективного  функціонування світових кредитних та фінансових ринків –  ця функція виникла в процесі подальшого розвитку та ускладнення МЕВ (поява прямих закордонних інвестицій, ТНК, світових фінансових центрів – поява світового господарства). Страхування валютних та кредитних ризиків – ця функція виникла і почала розвиватися відносно недавно (значне підсилення розвитку відбулося після Кінгстонської конференції в 1978 року) після впровадження вільно плаваючих валютних курсів, що значно підвищило валютні ризики суб’єктів МЕВ. Отримання спекулятивного прибутку учасниками ринку у вигляді різниці курсiв валют. Валютні ринки дозволяють заробляти  на проведенні операцій з валютними інструментами, учасники заробляють на різниці курсів купівлі та продажу певної валюти. Визначення валютних курсів – діяльність операторів на валютних ринках постійно змінює валютні курси  тих валют, з якими працюють на цьому ринку. Диверсифiкацiя валютних резервів банків, підприємств, держав – тут мова йде про те, що суб’єкти МЕВ можуть певним чином застрахувати себе від змін валютних курсів шляхом розосередження своїх грошових активів в різних валютах .Регулювання економіки – ця функція є похідною від функції визначення валютних курсів, бо через зміну валютного курсу відкрита економіка може регулювати диспропорції які виникають в ній.

 

123.Функціональна, географічна, інституційна та валютна  структури світ ринку позичкових капіталів.

Світ ринок позич-их кап-ів -механізм акумуляції та перерозподілу світ фін рес-ів, який діє під впливом попиту та пропозиції на позичковий кап-л з боку позичальників та кредиторів з різних країн. Визначають світовий ринок позичкових кап-ів ще як частину ринку позичкових кап-ів, де здійс-ся рух грошового кап-лу між країнами на умовах повернення і сплати %, а також фор-ся попит і пропозиція на кап-л.

Функціональна стр-ра:Світ грош ринок – попит та пропозиція капіталу, що функціонує як міжн засіб платежу та отримання.--Міжбанківський ринок – сукупність відносин між банками щодо надання позичок.-Світ кредитний ринок – сукупність кредитних відносин, які функціонуют в масштабах світ госп-ва, попит та пропозиція кредитів в міжн сфері.-Світ ринок цінних паперів – попит та пропозиція цінних папер на міжн рівні.

Інституціональна ст.-ра відображає відносини між професіональними фін посередниками (транснац банки, фін компанії, фондові біржі, кредитно-фін установи), кредиторами та позичальниками (офіційні інвестори, приватні банки, страхові компанії, ТНК) різних країн. Географ ст-ра відображає рух кап-ів між країнами, групами країн, регіонами світу переважно через між нар фін-ві центри.

Валютна ст-ра склад-ся з 3 елементів: 1.нац ринку валюти-викор-ня позичальниками та кредиторами нац валюти даної країни 2.міжн ринку валюти-хар-ся викор-ям нац валюти і міжнар коллект-ої валюти. 3.євроринку валюти- відношення між позичальниками та кредиторами з приводу використання грошових засобів в валютах, що ф-ть як позичковий кап-л поза країн свого походження.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  Наверх ↑