120. Фактори що впливають на фор-ня валютного курсу

Валютний курс – це мінова вартість національних грошей однієї країни, виражена в грошових одиницях інших країн.

Валютний курс –Мінова вартість національних грошей однієї країни, виражена в грошових одиницях інших країн; Коефіцієнт перерахунку однієї валюти в іншу, що визначається співвідношенням попиту та пропозиції на валютному ринку.

Фактори: Темп інфляції,Стан платіжного балансу, Різниця процентних ставок в різних країнах, Діяльність валютних ринків та спекулятивні валютні операції, Ступінь використання визначеної валюти на євроринку та  міжнародних розрахунках, Прискорення чи затримка  міжнародних платежів, Ступінь довіри до валюти на національному та світових ринках, Валютна політика, Продуктивність праці, Довгострокові темпи зростання національної валюти, Місце і роль  країни у світовій торгівлі, Вивіз капіталу

121.Форми МЕВ. Їх суттєва  хар-ка і взаємозвязок.

Міжнародні економічні відносини — торговельні, валютно-фінансові та інші економічні відносини, які виникають між економічними суб’єктами із різних країн. Форми МЕВ — міжнародна торгівля; міжнародна міграція капіталу; трудова міграція між країнами; валютні відносини і розрахунки; міжнародні економічні інтеграційні процеси, науково-технічне співробітництво країн.

Взаємозв’язок: форми МЕВ знаходяться в тісному взаємозв’язку між собою. Світ валютна с-ма є основою розвитку міжн торгівлі, міжн руху капіталів та міжн міграції роб сили. Міжн торгівля здійснюється на основі міжн розрахунків в міжн фін центрах, що спричинює швидкість чи повільність руху капіталу.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96  Наверх ↑